Sti

Nyheder

Social Agenda - Innovation er også værdifuld beskæftigelse og socialpolitik

30/10/2013
Social Agenda - Innovation er også værdifuld beskæftigelse og socialpolitik © Imageglobe

Innovation kan medvirke til at skabe integreret vækst, styrke kampen mod fattigdom, overgangen til grøn økonomi og implementeringen af ungdomsgarantien. Det kan man læse i novemberudgaven af Social Agenda.

Social Agenda 35 indeholder et særtillæg om det nye finansieringsprogram 2014-2020 for beskæftigelse og social innovation (EaSI), som skal give et løft til innovation og sociale virksomheder samt via den nye Europæiske Socialfond (ESF) 2014-2020 bane vej for eksperimentering på en større skala.

Statistik indeholdt i Social Agenda 35:

  • Mere en 6 000 iværksættere har allerede nydt godt af lån med en samlet værdi tæt på 50 mio. EUR under Progress Mikrofinansiering. Næsten 80%  af de mikrovirksomheder, som har modtaget støtte er nystartede virksomheder, som er under tre år gamle.
  • 100 til 150 lokale og regionale embedsmænd kan på eget initiativ tilmelde sig til den Europæiske platform for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelses tredje årlige kongres som finder sted i Bruxelles den 26.-27. november.
  • I 2012 lavede 4 ud af 41 eksisterende EU sektordialogudvalg uforpligtende aftaler om arbejdstid indenfor transport på indre farvande, arbejdsmiljø og sikkerhed for frisører, arbejde indenfor havfiskeri og standard spillerkontrakter indenfor professionelt fodbold.
  • 44% af de ansatte i de centrale- og østeuropæiske medlemsstater arbejder under forhandlede aftaler. I det øvrige EU ligger tallet på 70%.
  • Romaerne udgør en stor del af befolkningen i Bulgarien (ca. 10%), Slovakiet (9%), Rumænien (8%), Ungarn (7%), Grækenland, Tjekkiet og Spanien (1,5-2,5% i hvert land).
  • I Bulgarien og Rumænien udgør romaerne 1 ud af 5 nytilkomne på arbejdsmarkedet.
  • Fuld integration af romaerne på arbejdsmarkedet antages at ville kunne bidrage økonomisk med omkring en halv mia. EUR årligt for nogle lande.
  • EaSI programmet 2014-2020 vil øge finansieringen til innovation fra 2-4 mio. EUR under PROGRESS 2007-2013 til 10-14 mio. EUR.
  • Med et samlet budget på 919,5 mio. EUR i løbende priser (inflation medtaget i beregningen), vil EASI allokere 61% af midlerne til PROGRESS, 18% til EURES  og 21% til mikrofinansiering/ socialt iværksætteri.
Europa har været vidne til, at antallet af fattige og socialt ekskluderede er steget med 4 millioner de seneste tre år.