Sti

Nyheder

Peer review i Danmark: Holdbare løsninger for forebyggelse af hjemløshed

19/12/2013 Peer review i Danmark: Holdbare løsninger for forebyggelse af hjemløshed

Overalt i EU er antallet af hjemløse steget i et hidtil uset omfang, især antallet af unge hjemløse. Den 22. november mødtes peer review-deltagere i København for at høre mere om, hvordan Danmark har håndteret hjemløseproblematikken ved hjælp af en integreret housing first-strategi.

Værtsland: Danmark

Dato: 22. november 2013

Peer-lande: Østrig - Bulgarien - Kroatien - Finland - Frankrig - Irland - Norge - Rumænien - Spanien - Sverige – Det Forenede Kongerige

Aktører: Eurocities og FEANTSA

EU's sociale investeringspakke (SIP) indeholder en opfordring til medlemsstaterne om at indføre omfattende strategier for håndtering af hjemløshed "baseret på forebyggelse, tidlige boligløsninger og revision af forskrifter og praksisser om udsættelser". Den danske hjemløsestrategi (2009-2013) er et eksempel på, hvordan housing first-princippet kan udmøntes – hvor adgang til en permanent bolig med tilhørende støttetilbud går forud for andre indsatser – på en omkostningseffektiv måde. Som sådan understøtter peer review både SIP og EU2020-strategien, som indeholder en målsætning om senest i 2020 at løfte mindst 20 millioner mennesker ud af (risikoen for) fattigdom og social eksklusion.

Indhøstede erfaringer

  • De danske erfaringer viser, at housing first-tilgangen har større succes med at håndtere kronisk hjemløshed end en trinvis strategi. Det, der især kendetegner housing first-initiativet, er, at det ikke er afhængigt af opfyldelsen af visse krav, før der kan tilbydes en bolig ("housing readiness"); i stedet tilbydes hjemløse en direkte permanent boligløsning i kombination med fleksibel og individuel støtte i hjemmet.
  • Evidensbaserede programmer som det, der afvikles i Danmark, er med til at øge den politiske støtte ved – gennem systematisk monitorering og evaluering – at vise, hvordan hjemløshed og de dermed forbundne omkostninger, kan nedbringes.
  • Gennemførelsen af "housing first"-initiativet forudsætter adgang til et tilstrækkeligt antal billige boliger og en bedre koordinering mellem politiske beslutningstagere både centralt og lokalt, og under inddragelse af tjenesteudbydere.
  • Det vil være nødvendigt med et større fokus på forebyggelse og helhedsorienterede indsatser over for hjemløshed blandt unge. Tidlige, målrettede og tilpassede indsatser er nemlig mere effektive i forhold til den stigende hjemløshed blandt unge og andre udsatte personer.