Sti

Hvilke regler gælder for dig?

Når du flytter inden for EU, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, er du altid kun omfattet af lovgivningen i ét land. Det er socialsikringskontorerne, der vurderer, hvilket lands lovgivning der er gældende for dig i henhold til EU's regler. 
Find en kontaktinstitution i vores katalog

Du arbejder i ét land

Du er som grundregel omfattet af den lovgivning, der er gældende i det land, hvor du har lønnet beskæftigelse eller udøver selvstændig virksomhed. Det har ingen betydning, hvor du har bopæl, eller hvor din arbejdsgiver har hjemsted.

Du arbejder i ét land og bor i et andet land

Hvis du arbejder i et andet land end det, du bor i, og dagligt eller mindst en gang om ugen rejser tilbage til dit bopælsland, er du såkaldt grænsearbejder. Det er det land, du arbejder i, der har ansvaret for at udbetale dine sociale sikringsydelser. Der gælder særlige regler for sundhedspleje og arbejdsløshed. Få mere at vide på siden FAQ.

Du er udstationeret i et andet land

Hvis du af din arbejdsgiver (eller af dig selv, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende) bliver sendt ud for at arbejde i et andet land i en periode på højst 24 måneder, er du stadig forsikret i dit oprindelsesland. Det er tilfældet for de såkaldte "udstationerede arbejdstagere", som er underlagt særlige betingelser. Få mere at vide på siden FAQ.

Du arbejder i mere end ét land

  • Hvis du udøver en væsentlig del af din erhvervsaktivitet, dvs. mindst 25 %, i dit bopælsland, er du dækket af lovgivningen i dette land.
  • Hvis du ikke udøver en væsentlig del af din erhvervsaktivitet i dit bopælsland, er du dækket af lovgivningen i det land, hvor din arbejdsgiver har registreret hjemsted eller hovedsæde.
  • Hvis du arbejder for flere forskellige arbejdsgivere, som har registreret hjemsted i forskellige lande, er du dækket af lovgivningen i dit bopælsland, også selv om du ikke udøver en væsentlig del af din erhvervsaktivitet i dette land.
  • Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, og du ikke udøver en væsentlig del af din erhvervsaktivitet i dit bopælsland, er du dækket af lovgivningen i det land, hvor du udøver størstedelen af dine erhvervsaktiviteter.
  • Hvis du som ansat eller selvstændig erhvervsdrivende udøver erhvervsaktiviteter i forskellige lande, er du forsikret i det land, hvor du er ansat.
    Find en kontaktinstitution i vores katalog

Hvis du ikke er i arbejde

Hvis du ikke er i arbejde, er du stadig omfattet af EU's regler. Få mere at vide på siden FAQ.

Flere oplysninger

Se siden FAQ for flere oplysninger.

Har du stadig brug for hjælp?

Har du ikke fundet de oplysninger, du har brug for? Har du et problem, du skal have løst?

Indsend en forespørgsel via Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11)
Få løst dine problemer med en national forvaltning (SOLVIT)
Få juridisk rådgivning hos Dit Europa – Råd og Vink