Sti

Nyheder

Kampen mod fattigdom og social udstødelse trappes op

16/12/2010 Kampen mod fattigdom og social udstødelse trappes op

Ny plan skitserer strategi for at få 20 millioner mennesker ud af fattigdom - EU's mål for 2020.

Fattigdom truer over 80 millioner mennesker i EU. Problemet er forværret af den økonomiske krise - de svageste er hårdest ramt. Hvis vi skal nå EU's 2020-mål, skal vi i gang nu.

Den europæiske platform til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse English vil bane vej for nye fremgangsmåder og hjælpe EU-landene og andre aktører med at bekæmpe fattigdom mere effektivt og innovativt.

Selv om det er de enkelte lande, der har hovedansvaret for fattigdomsbekæmpelse, har EU-mål og -fremgangsmåder gjort de nationale politikker på områder som børnefattigdom og hjemløshed mere effektive.

Nu vil Kommissionen fremme nytænkning i socialpolitikken og bruge små projekter til at vurdere forslag om nye politikker og reformer. Målet er, at EU-landene skal lære af hinandens erfaringer og i sidste ende afstemme deres socialpolitik for at give den større gennemslagskraft.

I de kommende år - især 2011 2012 - iværksættes en række initiativer. Blandt andet skal der samordnes på områder som frivillig politik, informationsudveksling, ny lovgivning og projektfinansiering. De mest sårbare grupper, herunder unge, handicappede og minoriteter som f.eks. romaer, vil blive omfattet af særlige aktioner.

Vi kan godt bekæmpe fattigdom uden at bruge flere penge. Et af hovedmålene er at give reformerne mere gennemslagskraft. Hovedvægten på social innovation og eksperimenter skal hjælpe EU og medlemslandene med at finde frem til, hvor ressourcerne vil have størst virkning.

Initiativerne åbner et nyt kapital i EU's politik for social inklusion. Dynamikken fra det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse i 2010 skal udnyttes.

Kampagnen inddrog alle samfundsgrupper og var med til at holde fattigdom højt på den politiske dagsorden med over 700 projekter i 29 lande.


…flere nyheder