Sti

Nyheder

Den nye sociale dagorden

08/07/2008 Den nye sociale dagorden

Den 2. juli 2008 vedtog Europa-Kommissionen en ambitiøs dagsorden, som skal sikre, at EU's politikker er et effektivt svar på dagens økonomiske og sociale udfordringer.

Den 2. juli 2008 vedtog Europa-Kommissionen en ambitiøs dagsorden, som skal sikre, at EU's politikker er et effektivt svar på dagens økonomiske og sociale udfordringer.

Hvad drejer det sig om?

Teknologiske ændringer, globaliseringen og en aldrende befolkning er ved at ændre det europæiske samfund. EU's politikker skal holde trit med udviklingen og hjælpe borgerne med at tilpasse sig til de ændrede forhold. Den nye sociale dagsorden tager sigte på at skabe flere muligheder for EU-borgerne, forbedre adgangen til serviceydelser af høj kvalitet og udvise solidaritet over for dem, der påvirkes negativt af ændringerne.

Hvordan kan den nye sociale dagsorden være til hjælp?

EU har begrænsede beføjelser og et begrænset ansvar, men kan virkelig gøre en forskel for den enkelte borger ved at indgået i et partnerskab med medlemsstaterne og de berørte parter. I de seneste 50 år har EU haft gode resultater med at fremme vækst og jobskabelse, ligestilling mellem mænd og kvinder og bedre arbejdsvilkår. EU har medvirket til at tackle forskelsbehandling, fattigdom og uligheder mellem regioner.

Den nye sociale dagsorden tager udgangspunkt i disse resultater og samler en række EU-politikker for at støtte indsatsen inden for syv prioriterede områder:

 • Børn og unge – morgendagens Europa
 • Investere i mennesker, flere og bedre job og nye kvalifikationer
 • Mobilitet
 • Et længere og sundere liv
 • Bekæmpe fattigdom og social udstødelse
 • Bekæmpe forskelsbehandling og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder
 • Muligheder, adgang og solidaritet i den globale verden.

Hvordan skal det foregå?

Kommissionen foreslår en blanding af forskellige politiske redskaber, som skal medvirke til at nå målene for den nye sociale dagsorden:

 • EU-lovgivning (f.eks. forslag om tackling af forskelsbehandling også uden for arbejdsmarkedet, patienters rettigheder i forbindelse med sundhedsydelser på tværs af grænser, forbedring af den måde, europæiske samarbejdsudvalg fungerer på)
 • Social dialog (repræsentanter for arbejdstagere og arbejdsgivere tilskyndes til at udnytte alle de muligheder, der ligger i den europæiske sociale dialog)
 • Samarbejde mellem medlemsstater (navnlig forstærket samarbejde inden for socialsikring og social inddragelse)
 • EU-finansiering (mobilisering af EU's strukturfonde, Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen og Progress-programmet om beskæftigelse og social solidaritet)
 • Partnerskab, dialog og kommunikation (inddragelse og høring af ikke-statslige organisationer, regionale og lokale myndigheder og andre berørte parter)
 • Alle EU-politikker skal fremme muligheder, adgang og solidaritet (nye initiativers sociale og beskæftigelsesmæssige konsekvenser undersøges)

Hvornår bliver det hele omsat i praksis?

Procedurerne og tidsplanerne for de enkelte initiativer under den nye sociale dagsorden fremgår af ledsagedokumenterne.


…flere nyheder