Sti

EU tackler den økonomiske krises sociale dimension

EU tackler den økonomiske krises sociale dimension

EU har øget bestræbelserne på at fremme beskæftigelse og social inddragelse som et led i dets strategi for håndtering af den økonomiske og finansielle krise.

Mobilisering af EU-midler 

  • I november 2008 annoncerede Kommissionen en genopretningspakke på 200 mia. euro. Omkring 170 mia. euro vil komme fra medlemsstaternes budgetter, mens EU og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) tilsammen vil bidrage med 30 mia. euro;
  • Kommissionen har foreslået at forenkle kriterierne for støtte fra Den Europæiske Socialfond (ESF) ved at omprogrammere udgifterne og fremskynde forskudsbetalingerne fra begyndelsen af 2009, så medlemsstaterne på et tidligere tidspunkt har adgang til op til 1,8 mia. euro og dermed kan styrke aktive arbejdsmarkedspolitikker, koncentrere støtten om de mest sårbare grupper, øge indsatsen for at fremme kvalifikationer og om nødvendigt vælge fuld fællesskabsfinansiering af projekter i denne periode;
  • Kommissionen har foreslået, at der foretages ændringer af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, som blev oprettet for at hjælpe afskedigede arbejdstagere med at komme tilbage i arbejde. Hvis forslagene accepteres, vil de sætte Globaliseringsfonden i stand til at gribe hurtigere ind for at yde kontant støtte til uddannelses- og arbejdsformidlingsordninger. Det årlige budget, der er tilgængeligt under Globaliseringsfonden, beløber sig til op til 500 mio. euro.
  • EU har oprettet en ny mikrofinansieringsfacilitet, der skal yde mikrokredit til små virksomheder og til folk, der har mistet deres job og vil starte deres egen lille virksomhed.

Fremme af beskæftigelse 

Samarbejde med arbejdsmarkedets parter 

  • Kommissionen har været i tæt kontakt med repræsentanter for arbejdsgivere og fagforeninger for at drøfte virkningerne af den økonomiske og finansielle krise, bl.a. på et trepartstopmøde på højt plan den 19. marts 2009;
  • Det fremgik af en rapport om arbejdsmarkedsrelationerne, som Kommissionen offentliggjorde i februar 2009, at en konstruktiv dialog mellem arbejdsgivere og fagforeninger kan hjælpe EU med at håndtere krisen.

Samarbejde med internationale partnere 

  • EU spillede en ledende rolle på G20-topmødet i London den 2. april 2009, hvor man blev enige om en international indsats for at stimulere økonomien og forbedre reguleringen af finanssektoren;
  • Kommissær Vladimir Spidla drøftede krisens sociale dimension med sine kolleger fra G8-landene på G8-arbejdsministrenes møde den 30. marts 2009.
  • Beskæftigelsestopmøde: 7. maj 2009 – styrket indsats for at fremme beskæftigelse og social integration på baggrund af finanskrisen.