Sti

Nyheder

Social Agenda forklarer, hvordan man overvinder forhindringer for at arbejde i et andet EU-land

05/08/2013
Social Agenda forklarer, hvordan man overvinder forhindringer for at arbejde i et andet EU-land © iStockphoto

Selv om det har været forbudt siden 1968, bliver diskrimination på grundlag af nationalitet af EU-arbejdstagere, der arbejder i et andet EU-land, stadig ikke korrekt behandlet i praksis.

Det afskrækker mange europæere fra at arbejde og at lede efter et job i det indre marked, hvilket er særligt bekymrende i krisetider, da data viser, at arbejdskraftens frie bevægelighed er godt både for de vandrende arbejdstagere og for arbejdstagere og arbejdsgivere i værtslandet.

I april 2013 foreslog Europa-Kommissionen konkrete veje til at overvinde disse hindringer. August-udgaven af Social Agenda forklarer i sit særlige temaafsnit hvordan.

Social Agenda sætter også fokus på aspekterne beskæftigelse og sociale anliggender i EU’s nye budgetramme for 2014-2020 og på den økonomisk-politiske samordningsproces i det europæiske halvår 2013, hvor europæisk politik møder national politik!

Vidste du, at Social Europe-siden på Facebook er den mest populære af alle Europa-Kommissionens specialiserede platforme i de sociale medier? Og tjek også anmodning om det europæiske sygesikringskort

Statistikker i Social Agenda nr. 34

  • EUs strategiske rapport om samhørighed 2013 dokumenterer en betydelig stigning i antallet af mennesker, der støttes på beskæftigelsesområdet, fra omkring 10 millioner årligt før 2010 til omkring 15 millioner siden da, samt en markant øget hastighed siden 2010 i skabelsen af resultater i forbindelse med støtten til små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Der blev skabt næsten 400 000 nye job, hvoraf halvdelen i 2010-2011.
  • Fra 2007 til udgangen af 2011 var der 12,5 millioner deltagere i ESF-aktioner til støtte for adgang til beskæftigelse gennem uddannelse eller andre former for bistand. To tredjedele af alle deltagerne var uden for arbejdsmarkedet eller arbejdsløse. 2,4 millioner fandt et job inden for seks måneder efter afslutningen af interventionen.
  • På området for livslang læring støttede ESF omkring 5 millioner unge. 5,5 millioner deltagere havde beskedne kvalifikationer. På området for social inklusion er indtil nu langt over 14,5 millioner endelige modtagere blevet omfattet og en bred vifte af målgrupper nået.
  • I begyndelsen af juli 2013 var der 43.760 personer, der trykkede "synes godt om" til Social-Europe på Facebook (og Social Europes Twitterkonto havde 13 536 følgere i begyndelsen af juli).
  • I tredje kvartal af 2012 levede kun 3,1% af arbejdsstyrken i EU i et andet EU-land end deres eget. Og 15% ville ikke overveje at arbejde i en anden medlemsstat, fordi de følte, at der var for mange forhindringer.
  • Kun 0,25% af arbejdstagerne flytter hvert år mellem EU-medlemsstaterne.
  • I 2012 arbejdede 15,2 millioner udenlandske statsborgere i EU27, hvilket svarer til 7% af den samlede beskæftigelse. Blandt disse udenlandske statsborgere var 6,6 millioner borgere i en anden EU-medlemsstat, og 8,6 millioner var statsborgere i et land uden for EU.

Tidsskriftet Social Agenda fås på engelsk, fransk og tysk.


…flere nyheder