Sti

Virksomhederne sociale ansvar (Corporate Social Responsibility – CSR) i EU

Hvad er CSR?

Virksomhedernes sociale ansvar handler om, at man gør mere, end hvad loven kræver for at nå sociale og miljømæssige mål som en del af den daglige drift. Der er tale om følgende områder:

  • Europa 2020 (især nye kvalifikationer og job, unge, lokal udvikling)
  • Virksomheder og menneskerettigheder
  • CSR-rapportering
  • Socialt ansvarlige offentlige indkøb

Kommissionen opfordrer erhvervslivet til at bruge fair ansættelsespraksis, der respekterer menneskerettighederne, især når deres produkter kommer fra lande uden for EU.

Fagfællevurdering af medlemlandenes CSR-politik og -aktiviteter

Kommissionen foretog en fagfællevurdering af EU-landene CSR-aktiviteter i 2013-2014. Den holdt 7 møder med 4 lande ad gangen for at give landene en bedre forståelse af hinandens CSR-politik og mulighed for at stille spørgsmål. Dermed fik Kommissionen også mulighed for at ajourføre sine egne oplysninger og se nærmere på fælles og landespecifikke spørgsmål.

Europa-Kommissionen har opdateret sit kompendium med medlemsstaternes politikker og aktiviteter vedrørende virksomhedernes sociale ansvar. Seneste udgave var fra 2011. Det kommer som konklusion på en peerevaluering fra 2013-2014 af medlemslandenes VSA-engagement. Kompendiet er temaopbygget og illustrerer fælles tværeuropæiske prioriteter. Det indeholder desuden et omfattende bilag over nationale prioriteter.

Undersøgelser

Relevante arrangementer