Sti

Politikker og aktiviteter

EU og medlemslandene deler ansvaret for politikken på området beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion. Europa-Kommissionen:

  • koordinerer og overvåger nationale politikker,
  • fremmer udveksling af god praksis på områder som beskæftigelse, fattigdom og social udstødelse og pensioner,
  • udarbejder love og overvåger deres gennemførelse på områder som rettigheder på arbejdspladsen og koordinering af de sociale sikringsordninger.