Cesta

Úvodem

2012 – Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity

Cílem této iniciativy je upozornit veřejnost na přínos seniorů pro společnost. Je to též výzva pro politiky a zainteresované subjekty na všech úrovních, aby svými kroky vytvářeli lepší příležitosti pro aktivní stárnutí a k posilování mezigenerační solidarity.

Co znamená aktivní stárnutí?

Aktivní stárnutí znamená stárnout ve zdraví a jako plnohodnotný člen společnosti, cítit uspokojení z práce, být v každodenním životě nezávislý, ale i možnost angažovat se ve věcech veřejných. Věk by neměl být rozhodujícím faktorem. I senioři se mohou aktivně podílet na chodu společnosti a užívat si života. Důležité je, aby mohli co nejlépe využít svůj potenciál i v pokročilém věku. Letošní Evropský rok se snaží podporovat aktivní stárnutí ve třech oblastech:

Pracovní místa – Střední délka života se v Evropě prodlužuje a zvyšuje se i věk pro odchod do důchodu. Mnoho lidí se však obává, že si do důchodu nebude moci udržet stávající zaměstnání nebo si najít jiné. Proto je třeba dát starším lidem větší šanci na pracovním trhu.

Účast ve společnosti – Odchod do důchodu neznamená, že člověk přestane být aktivní. Často se přehlíží skutečnost, že se starší lidé obvykle starají o jiné, zejména své vlastní rodiče, partnery či vnoučata, nebo pracují jako dobrovolníci. Cílem letošního Evropského roku je zajistit seniorům větší uznání za jejich přínos pro společnost a vytvořit jim lepší podmínky k životu.

Nezávislý způsob života – S rostoucím věkem se naše zdraví sice zhoršuje, ale i s tím se lze vypořádat. Nemocným nebo zdravotně postiženým dokáže zkvalitnit život i zdánlivě nepatrná pomoc. Aktivní stárnutí také předpokládá možnost, že se o sebe budeme moci sami postarat co nejdéle.

Politiky EU

Příspěvek EU k aktivnímu stárnutí a mezigenerační solidaritě

Demografie, aktivní stárnutí a důchody – průvodce sociální Evropou

Finanční prostředky z EU

Jak podporovat aktivní stárnutí v Evropě – pomoc EU místním a regionálním aktérům

Fakta a čísla

Zvláštní průzkum Eurobarometr o aktivním stárnutí

Eurostat – Statistické údaje o EU v roce 2012: Aktivní stárnutí a mezigenerační solidarita

Wiki indexu aktivního stárnutí