Cesta

Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Definice

Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení je jednou ze sedmi stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění.

Zemím EU má pomoci vymanit 20 milionů lidí z chudoby a sociálního vyloučení, v nichž se v současné době ocitli.

Činnost platformy byla zahájena v roce 2010. Aktivní bude do roku 2020.

Oblasti činnosti

Platforma se zaměřuje na pět oblastí činnosti:

Cíle strategie Evropa 2020 v oblasti boje proti chudobě fungují jako impulz k tomu, aby se každoročně věnovala náležitá pozornost sociálním otázkám v roční analýze růstu, kterou vypracovává Evropská komise.

Uvedené činnosti odpovídají rovněž přístupu založenému na sociálních investicích.

Hlavní opatření

Monitorování hospodářských a sociálních reforem zemí EU prostřednictvím evropského semestru

Všechny členské státy EU na základě cílů strategie Evropa 2020 určily vnitrostátní cíle a vytvořily politiky podporující hospodářský růst. Tato vnitrostátní opatření je třeba koordinovat, aby bylo dosaženo kýženého dopadu na hospodářský růst a soudržnost.

Srovnávací přehled

Komise označila řadu opatření, která se mají provést na úrovni EU a která mají napomoci splnění cílů v oblasti boje proti chudobě. Podrobně opatření popisuje pracovní dokument útvarů Komise, který doprovází sdělení „Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení“.

Komise bude průběžně zveřejňovat příslušné srovnávací přehledy.

Opatření platformy – již dokončená

Opatření platformy – právě probíhající

Výroční konference Evropské platformy pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Vyroční konference poskytuje dobrou příležitost k dialogu mezi tvůrci politik, nejvýznamnějšími zainteresovanými stranami a lidmi, jež jsou chudobou bezprostředně zasaženi.

Výroční konference 2014 (Brusel)

Výroční konference 2013 (Brusel)

Výroční konference 2012 (Brusel)

Výroční konference 2011 (Krakov)