Cesta

Aktuality

European Seniorforce Day: Zapojování dobrovolníků z řad seniorů

19/07/2012 European Seniorforce Day: Zapojování dobrovolníků z řad seniorů

Počet osob starších 60 let rychle roste v Evropě i celosvětově.

Znamená to, že budeme žít v méně agilních společnostech, které se již nebudou schopny postavit novým výzvám nebo poskytovat dobré příležitosti jak pro mladé, tak pro staré lidi? Zcela jistě ne.

Šedesátníci či ještě starší lidé jsou možná v penzi, ale mají hodně co nabídnout svým rodinám a společenstvím. Avšak velká část tohoto potenciálu je stále do velké míry nevyužita. V průzkumu veřejného mínění Flash Eurobarometer, který byl proveden v roce 2008, bylo zjištěno, že téměř tři čtvrtiny Evropanů, kteří ještě nejsou v důchodu, by po odchodu do penze zvažovaly účast na životě společenství nebo dobrovolnickou práci. Procento lidí v penzi, kteří tak skutečně činí, je ale mnohem nižší.

V našich společnostech je tolik problémů, které je třeba řešit. Starší generace přitom disponují obdivuhodným talentem a zkušenostmi. Klíčovou otázkou je, jak zmobilizovat tuto ohromnou sílu ve prospěch lidí všeho věku. Smyslem Evropského dne síly seniorů je přinést odpovědi na tuto otázku.

Každoročně 1. října slaví státy celého světa Mezinárodní den starších lidí. Letos byly veřejné orgány a dobrovolnické organizace po celé Evropě v souvislosti s Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity vyzvány k tomu, aby věnovaly jeden den (1. říjen nebo kterýkoliv jiný den v říjnu) hledání nových způsobů, jak zapojit dobrovolníky z řad seniorů a maximálně využít jejich pomoci.

Existuje velký prostor pro různé akce a aktivity: dobrovolnické veletrhy, komunitní dny (např. vylepšování veřejného prostranství), mladí dobrovolníci mohou pozvat starší lidi, aby se zapojili do jejich aktivit („přiveď kamaráda”)… Zcela určitě vás napadají i jiné možnosti! Lokální dobrovolnické skupiny by se mohly spojit s veřejnými orgány a zorganizovat tyto akce a informovat prostřednictvím lokálních médií.

Podělte se o to, co děláte, s podobně smýšlejícími lidmi po celé Evropě informujte komunikační agenturu odpovědnou za Evropský rok aktivního stárnutí 2012. Iniciativy budou zveřejněny na oficiálních internetových stránkách.

Zašlete e-mail s krátkým popisem své plánované aktivity na adresu euseniorforceday@paueducation.com. Váš popis by měl zahrnovat:

  • Kdo: organizace odpovědné za danou iniciativu
  • Co: krátký popis navrhované aktivity
  • Kde: země a lokalita nebo komunita, kde se bude aktivita konat
  • Kdy: plánované datum v říjnu 2012
  • Internetové stránky iniciativy nebo hlavní organizace, která je za aktivitu odpovědná
  • Kontaktní osoba
  • E-mailová adresa

Specifické prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění a jeho subdodavatel používají údaje získané prostřednictvím vašeho e-mailu a jak je chráněna důvěrnost těchto údajů.

Potřebujete více informací? Kontaktujte euseniorforceday@paueducation.com.