Cesta

Rodinné dávky

Systémy rodinných dávek se v jednotlivých zemích liší. Která země vám bude vyplácet rodinné dávky – žijete-li v některé ze zemí EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku nebo Švýcarsku – závisí na vaší rodinné situaci.

Žije celá rodina v jedné zemi?

Žijí-li všichni rodinní příslušníci ve státě, kde máte pojištění, je za vaše dávky zodpovědný tento stát.

Žijete vy a vaši rodinní příslušníci v různých zemích?

Nežijí-li vaši rodinní příslušníci ve státě, kde máte vy pojištění, může mít vaše rodina nárok na dávky ve více než jedné zemi. To však neznamená, že budete dávky ze dvou zemí skutečně pobírat. O tom, která ze zemí bude odpovídat za vyplácení vašich dávek, rozhodnou tzv. pravidla přednosti.

Další informace o vašich právech v jednotlivých zemích

Pravidla přednosti

  • Většinou za vyplácení dávek odpovídá ta země, kde nárok vaší rodiny vyplývá ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti.
  • Vyplývá-li váš nárok na dávky ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti v obou uvažovaných zemích, je za poskytování dávek odpovědná ta země, v níž žijí vaše děti, pokud v ní zároveň také pracuje jeden z rodičů. V ostatních případech je odpovědná ta země, kde budou dávky nejvyšší.
  • Vyplývá-li váš nárok v obou zemích z vyplácení důchodu, je za vyplácení dávek odpovědná ta země, v níž žijí vaše děti, pokud v ní zároveň jeden z rodičů pobírá důchod. V ostatních případech je to ta země, kde máte pojištění nejdéle nebo kde máte nejdéle bydliště.
  • Pokud váš nárok vyplývá ze skutečnosti, že v obou zemích máte bydliště, odpovídá za dávky ta země, kde žijí vaše děti.

Doplatky

Může se stát, že dávky, které obdržíte od jednoho státu budou nižší než ty, které byste bývali dostali v jiné zemi, kde vám na ně vznikl nárok. V takovém případě druhá země rozdíl dorovná.

Posouzení situace

V praxi závisí používání těchto pravidel případ od případu. Podrobnosti vám sdělí orgán sociálního zabezpečení. Kontaktní orgán najdete v našem adresáři

Další informace

Více informací najdete v odpovědích na časté dotazy

Potřebujete poradit?

Nenašli jste informaci, kterou hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením určitého problému?

Kontaktujte Europe Direct Stačí vytočit00800 6 7 8 9 10 11.
Problém týkající se vnitrostátních správních orgánů vám může pomoci vyřešit naše síť SOLVIT
Právní radu vám poskytne Občanský rozcestník