Cesta

Aktuality

Sociální agenda – Inovace mají opodstatnění i v oblasti politiky zaměstnanosti a sociální politiky

30/10/2013
Sociální agenda – Inovace mají opodstatnění i v oblasti politiky zaměstnanosti a sociální politiky © Imageglobe

Jak se píše v listopadovém čísle Sociální agendy, inovace mohou napomáhat růstu podporujícímu sociální začlenění, boji proti chudobě, zajištění úspěšného přechodu k zelené ekonomice a provádění záruky pro mladé lidi.

Sociální agenda č. 35 obsahuje reportáž o novém programu financování pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) na období 2014–2020, který povzbudí inovace i sociální podniky a ve větší míře vydláždí cestu experimentům prostřednictvím nového Evropského sociálního fondu (ESF) na období 2014–2020.

Statistické údaje obsažené v Sociální agendě č. 35:

  • V rámci mikrofinancování Progress využilo půjček v celkové hodnotě bezmála 50 milionů eur už více než 6 000 podnikatelů. Téměř 80 % mikropodniků, kterým se dostane podpory, tvoří začínající firmy, jež fungují méně než tři roky.
  • 100 až 150 místních a regionálních úředníků se může z vlastní iniciativy přihlásit na třetí každoroční shromáždění Evropské platformy pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, které se koná 26.–27. listopadu v Bruselu.
  • V roce 2012 uzavřely 4 ze stávajících 41 výborů EU pro odvětvový sociální dialog závazné dohody: o pracovní době ve vnitrozemské vodní dopravě, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v kadeřnictví, o práci v odvětví mořského rybolovu a o standardních hráčských smlouvách v odvětví profesionálního fotbalu.
  • V členských státech střední a východní Evropy se sjednané dohody týkají 44 % pracovníků, zatímco ve zbytku EU 70 %.
  • V Bulharsku (cca 10 %), na Slovensku (9 %), v Rumunsku (8 %), Maďarsku (7 %), Řecku, České republice a Španělsku (vždy 1,5–2,5 %) tvoří značnou část obyvatel Romové.
  • V Bulharsku a Rumunsku představují Romové pětinu nově příchozích na trh práce.
  • Plné začlenění Romů na trhu práce by některým zemím mohlo každoročně přinést hospodářský užitek ve výši okolo 0,5 miliardy eur.
  • Program EaSI na období 2014–2020 zvýší finanční prostředky na inovace z 2–4 milionů eur v rámci nástroje PROGRESS 2007–2013 na 10–14 milionů eur.
  • celkovým rozpočtem 919,5 milionu eur ve stávajících cenách (při započtení inflace) přidělí EaSI 61 % svých prostředků ose PROGRESS, 18 % službě EURES a 21 % ose mikrofinancování / sociálního podnikání.
  • V uplynulých třech letech byla Evropa svědkem nárůstu chudoby a sociálního vyloučení dalších 4 milionů lidí.

…další zprávy