Cesta

Systémy sociální ochrany – MISSOC

Co je MISSOC?

MISSOC neboli společný informační systém o sociální ochrany je zdrojem podrobných, porovnatelných a pravidelně aktualizovaných informací týkajících se systémů sociální ochrany jednotlivých zemí, uváděných anglicky, francouzsky a německy.

V rámci systému MISSOC se zveřejňují srovnávací přehledy fungování sociální ochrany týkající se

  • 32 zemí: 28 členských států plus Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.
  • 12 hlavních oblastí sociální ochrany: financování, zdravotní péče, nemocenské dávky, dávky v mateřství, invaliditě, starobní důchody, dávky pozůstalým, dávky v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání, rodinné dávky, dávky v nezaměstnanosti, zaručené minimální zdroje a dlouhodobá péče
  • více než 300 podrobných kategorií

Úvod ke srovnávacím přehledům navíc nabízí průřez hlavními problémy a zásadami každé oblasti sociální ochrany z nadnárodní perspektivy. Od roku 2011 rovněž systém MISSOC aktualizuje řadu průvodců systémy sociálního zabezpečení jednotlivých států, jejichž cílem je informovat občany, kteří se stěhují do jiných států v Evropě.

MISSOC rovněž vytváří analýzu MISSOC, výroční informační bulletin a další specializované publikace. Prostřednictvím sekretariátu MISSOC můžete získat archivní materiály týkající se činnosti MISSOC.

Kdo systém MISSOC využívá?

 

MISSOC využívají:

  • politici a úředníci z členských zemí EU
  • vědci a studenti
  • lidé, kteří se chtějí přestěhovat do jiné evropské země, například za prací

Jak je zaručena aktuálnost informací?

MISSOC je koordinován Evropskou komisí za asistence sekretariátu, jehož členy Komise sama jmenuje. Každá zúčastněná země jmenuje jednoho či dva korespondenty z příslušného ministerstva či instituce, která odpovídá za otázky sociálního zabezpečení. Korespondenti pravidelně aktualizují srovnávací přehledy i průvodce systémy sociálního zabezpečení jednotlivých států.