Cesta

Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Evropský rok boje proti  chudobě a sociálnímu vyloučení

Evropská unie patří mezi nejbohatší oblasti světa. Přesto má 17 % Evropanů tak nízké příjmy, že si nemohou dovolit  ani základní životní potřeby.

Navštivte stránky Evropského roku 2010