Cesta

Sociální odpovědnost podniků v EU

Co je sociální odpovědnost podniků?

Sociální odpovědností podniků se rozumí dobrovolné, tedy zákonem nepředepsané úsilí podniků jednat při své běžné obchodní činnosti tak, aby bylo dosaženo sociálních a ekologických cílů. Jedná se hned o několik oblastí:

  • strategie Evropa 2020 (především podpora nových dovedností, vytváření pracovních míst, otázky mládeže a místní rozvoj)
  • podnikání a lidská práva
  • podávání zpráv o sociální odpovědnosti podniků
  • sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek

Evropská komise podniky nabádá, aby se vůči svým zaměstnancům chovaly odpovědně a dbaly na dodržování lidských práv, především je-li jejich výroba situována mimo Unii.

Vzájemné hodnocení politik a činností členských zemí týkajících se sociální odpovědnosti podniků

Evropská komise zorganizovala vzájemné hodnocení činností členských států v oblasti sociální odpovědnosti podniků v období 2013-2014. V rámci tohoto hodnocení bylo uspořádáno 7 setkání, kterých se vždy zúčastnily 4 členské země a během nichž se vzájemně seznamovaly s politikami v oblasti sociální odpovědnosti podniků tím ostatních zemí. Tato setkání rovněž umožnila Komisi získat přehled o současné situaci a určit, která témata jsou členským státům společná a která jsou relevantní jen pro určité země.

Evropská komise aktualizovala přehled politik a činností členských států v oblasti sociální odpovědnosti podniků. Ten poslední byl z roku 2011. Jedná se o výsledek hodnocení, které vzájemně prováděly členské státy v letech 2013–2014 ohledně vlastních závazků týkajících se sociální odpovědnosti podniků. Přehled je tematický, popisuje celoevropské priority a obsahuje také přílohu, která se zabývá prioritami na úrovni členských zemí.

Studie

Související akce