Cesta

ESF - Evropský sociální fond

Nová pracovní místa ve vyšším počtu i kvalitě

Evropský sociální fond:

  • podporuje zaměstnanost – především poskytuje finanční prostředky iniciativám, jejichž cílem je pomáhat lidem v nabývání nových pracovních dovedností a zlepšování vyhlídek na pracovní uplatnění
  • poskytuje finanční prostředky v celé EU, zejména se však zaměřuje na oblasti, které to potřebují nejvíce, tj. regiony, jejichž HDP je nižší než je průměr EU
  • v období 2014-2020 poskytne finanční prostředky celkem ve výši 74 miliard eur.

Rozdělení odpovědnosti

O strategii a rozpočtu ESF společně jednají a rozhodují členské státy EU, Evropský parlament a Evropská komise.

Sedmileté operační programy ESF navrhují členské státy a Evropská komise.

Finanční prostředky jsou poskytovány široké škále organizací ve veřejném i soukromém sektoru, které lidem pomáhají při hledání nového zaměstnání nebo udržení si pracovního místa.

Více informací o ESF

    Sdílet

  • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+