Cesta

Aktuality

Sociální agenda vysvětluje, jak překonávat překážky spojené s prací v jiné zemi EU

05/08/2013
Sociální agenda vysvětluje, jak překonávat překážky spojené s prací v jiné zemi EU © iStockphoto

Třebaže je to od roku 1968 protizákonné, diskriminace pracovníků EU působících v jiné zemi EU na základě národnosti se v praxi stále ještě pořádně neřeší.

Řadu Evropanů to od práce a hledání zaměstnání v rámci jednotného trhu odrazuje, což je znepokojivé obzvláště v dobách krize, neboť z údajů vyplývá, že z volného pohybu pracovníků těží jak mobilní pracovníci, tak pracovníci a zaměstnavatelé hostitelské země.

V dubnu 2013 Evropská komise navrhla konkrétní způsoby, kterými tyto překážky překonat. Jak, to ve svém speciálním tématu vysvětluje srpnové vydání Sociální agendy.

Sociální agenda zároveň zaměřuje pozornost na aspekty zaměstnanosti a sociálních věcí v novém rozpočtovém rámci EU na období 2014–2020 a v procesu koordinace hospodářských politik v rámci evropského semestru 2013: když se evropská politika setkává s vnitrostátní!

Věděli jste, že stránka Sociální Evropa na Facebooku je nejoblíbenější ze všech specializovaných platforem Evropské komise v oblasti sociálních médií? A podívejte se také na žádost o Evropský průkaz zdravotního pojištění

Statistické údaje obsažené v Sociální agendě č. 34

  • Strategická zpráva EU 2013 o soudržnosti dokládá značný nárůst počtu lidí, kteří v oblasti zaměstnanosti pobírají podporu, a to přibližně z 10 milionů ročně před rokem 2010 na dnešních zhruba 15 milionů, a od roku 2010 i podstatné urychlení výsledků v oblasti podpory malých a středních podniků (MSP): bylo vytvořeno téměř 400 000 nových pracovních míst, z toho polovina v letech 2010–2011.
  • Od roku 2007 do konce roku 2011 se 12,5 milionu lidí účastní projektů ESF, které prostřednictvím odborné přípravy či jiných forem pomoci podporují přístup k zaměstnání. Dvě třetiny všech účastníků tvořili lidé neaktivní nebo nezaměstnaní. Ve výsledku během šesti měsíců od ukončení pomoci našlo práci 2,4 milionu lidí.
  • V oblasti celoživotního vzdělávání ESF podpořil asi 5 milionů mladých lidí. 5,5 milionu účastníků vykazovalo nízkou úroveň dovedností. V oblasti sociálního začleňování se pomoci zatím dočkalo 14,5 milionu účastníků a osloveno bylo široké spektrum cílových skupin.
  • Na počátku července 2013 facebookové stránce Sociální Evropa udělilo „like“ 43 760 lidí (a twitterový účet Sociální Evropa sledovalo na počátku července 13 536 lidí).
  • Ve třetí čtvrtině roku 2012 žilo v jiné než vlastní zemi EU pouze 3,1 % pracovních sil EU. 15 % by navíc práci v jiném členském státu ani nezvažovalo, neboť mělo dojem, že stále existuje příliš mnoho překážek.
  • K pohybu mezi členskými státy EU dochází každý rok jen u 0,25 % pracovníků.
  • V roce 2012 pracovalo v EU-27 15,2 milionu zahraničních občanů, což představuje 7 % z celkového počtu pracovních míst. Mezi těmito zahraničními občany 6,6 milionu představovalo občany jiného členského státu EU a 8,6 milionu občany zemí mimo EU.

Časopis Sociální agenda je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině.


…další zprávy