Cesta

Databáze dokumentů

V této databázi jsou k dispozici dokumenty, které se týkají politiky Evropské unie v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování. Kromě strategických dokumentů a zpráv zde také naleznete studie, projevy a popisy projektů financovaných z EU.

Prohledat databázi dokumentů

Rozšířené vyhledávání

Databáze dokumentů  

Katalog publikací

Nejnovější brožura

 

Směrem k účinnějším politikám v oblasti vzdělávání dospělých

Kdo chce uspět v dnešním rychle se měnícím světě – a to se týká i dospělých, potřebuje široké znalosti a mnoho dovedností a také je nutné, aby je trvale rozvíjel, a to po celý život. Cílem evropského programu pro vzdělávání dospělých je povzbudit více dospělých k tomu, aby se znovu začali věnovat učení. V reakci na tuto výzvu přijala EU a členské státy řadu strategií, nástrojů a iniciativ politik zaměřených na zlepšení dostupnosti a celkové kvality, množství a dostupnosti těch příležitostí, které souvisejí se vzděláváním dospělých.

Katalog publikací

 

Katalog periodik

Nejnovější časopis

 

Social Agenda 46 – Boosting youth employment

The EU Youth Guarantee has got off to a good start: in 2014 and 2015, it made a difference in the lives of more than 9 million young people across Europe and it is driving in-depth structural reforms in the Member States. Social Agenda n°46 explains how and highlights what more needs to be done to accelerate and release the full potential of the national plans for implementing the Youth Guarantee. With a blueprint of a European Pillar of Social Rights due for adoption in 2017, Social Agenda also explains the context in which this initiative was born. And it puts the spotlight on plans to achieve more evidence-based social policy making by modernising the way data from social surveys is collected and used across the EU.

Katalog periodik

 

Právní předpisy

Právní předpisy

Na těchto stránkách jsou k dispozici informace o právních předpisech Evropské unie souvisejících s tématy zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začlenění. Týkají se konkrétně těchto oblastí:

Plná znění evropských právních předpisů (směrnic, nařízení, rozhodnutí aj.) a další úřední dokumenty (např. sdělení) naleznete na internetových stránkách Eur-Lex .