Cesta

Aktuality

Měsíc jednotného trhu: sdílejte své nápady online a změňte Evropu

19/09/2013 Měsíc jednotného trhu: sdílejte své nápady online a změňte Evropu

23. září bude zahájen měsíc internetových debat o zaměstnanosti, sociálních právech, bankovním sektoru a elektronickém obchodu. Jednotlivci, organizace a tvůrci politik budou předkládat své náměty, které mohou změnit Evropu.

Od 23. září do 23. října pořádá Komise rozsáhlé online diskuse v celé Evropě – chce totiž přímo od občanů slyšet, jak by se podle nich dala změnit budoucnost jednotného trhu.

Tato série online debat s názvem Měsíc jednotného trhu bude probíhat ve 24 jazycích a každý ze čtyř uvedených týdnů bude věnován jinému tématu:

  • Zaměstnanost (23. – 25. září): Jak v EU najít práci, začít podnikat, případně získat uznání odborné kvalifikace
  • Sociální práva (30. září – 2. října): Sociální práva na jednotném trhu EU, důchody, zdravotní péče, veřejné služby
  • Banky (7. - 9. října): Ochrana vkladů, prevence další finanční krize, zajištění investic bank do reálné ekonomiky v zájmu podpory růstu
  • Elektronický obchod (14. – 16. října): Prodej a nákup výrobků online, podmínky jejich doručení do zahraničí, ochrana osobních údajů na sociálních sítích

Měsíc jednotného trhu nabízí evropským občanům jedinečnou příležitost říci svůj názor na politiky a strategie Komise, vyjádřit k nim své připomínky a navrhnout jejich vylepšení.

Účastníci budou mít možnost oslovit tvůrce těchto politik různými způsoby:

  • navrhnout nové koncepce, které by zlepšily fungování jednotného trhu
  • hlasovat o návrzích ostatních účastníků a vyjadřovat k nim připomínky
  • ve videochatu klást otázky odborníkům z EU, poslancům Evropského parlamentu a dalším osobnostem pracujícím pro Evropskou unii.

Náměty a připomínky lze předkládat pomocí online platformy. Zainteresované subjekty i jednotlivci již zaslali více než 300 námětů. Jedná se např. o zavedení profesního průkazu mobility pro zdravotní sestry nebo iniciativu, jejímž cílem je zvýšit finanční gramotnosti mladých lidí.

Již nyní můžete o těchto a dalších námětech hlasovat. Každý týden se pak můžete účastnit diskuse na různá témata. Nezávislí moderátoři výsledky diskusí shrnou a na závěr bude vydána konečná zpráva, která poslouží jako podklad pro vytváření právních předpisů EU v budoucnu.


…další zprávy