Cesta

Aktuality

Sociální agenda – Zaměstnanost mladých lidí

12/02/2014 Sociální agenda – Zaměstnanost mladých lidí

Poslední číslo Sociální agendy zdůrazňuje, že je zapotřebí prosazovat zaměstnanost mladých lidí a za tímto účelem zaujmout nový přístup k zaměstnanosti, sociální politice a politice začlenění tak, aby v sobě spojoval bezodkladná a přesná opatření na přímou podporu mladých lidí a dlouhodobější strukturální reformy.

Podstatu tohoto nového přístupu vyjadřuje záruka pro mladé lidi, kterou hlavy států a vlád přislíbily šířit v EU. Toto číslo vysvětluje:

Statistické údaje obsažené v Sociální agendě č. 36

  • Nový víceletý finanční rámec požaduje, aby členské státy věnovaly alespoň 23,1 % z Fondů soudržnosti EU na Evropský sociální fond.
  • V letech 2014 až 2020 bude v rámci Evropského sociálního fondu vynaloženo na zlepšení dovedností evropského obyvatelstva a zvýšení zaměstnanosti více než 80 miliard eur; zbývající prostředky dodají jednotlivé státy.
  • Míra nezaměstnanosti mladých lidí více než dvojnásobně převyšuje nezaměstnanost dospělých (23,6 % v porovnání s 9,5 % v listopadu 2013).
  • 7,5 milionu lidí ve věkové skupině 15–24 let nepracuje ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET). V roce 2012 spadalo do kategorie NEET 13,1 % mladých lidí (předběžný údaj), o 2,2 procentního bodu více než o čtyři roky dříve, což představuje nárůst o více než 20 %.
  • Dlouhodobá nezaměstnanost mladých lidí stoupá: V roce 2012 bylo 32 % nezaměstnaných mladších 25 let bez práce déle než 12 měsíců.
  • Od roku 2010 se vysoká nezaměstnanost pojí s obtížnějším obsazováním volných pracovních míst.
  • Během prvního čtvrtletí roku 2013 projekty financované programem Tvoje první práce přes EURES obsadily 416 volných pracovních míst, poskytly podporu při 262 pracovních pohovorech v jiné zemi EU, zajistily 384 příspěvků na přestěhování, kterými pomohly mladým uchazečům o zaměstnání usadit se v jiné zemi, podpořily 442 přípravných školení a 95 malých a středních podniků a jejich integrační školení.

…další zprávy