Cesta

Iniciativa „Příležitosti pro mladé“

Jedná se o balíček opatření pro období 2012–13, která mají snížit počet nezaměstnaných mezi mladými lidmi. Jsou součástí iniciativy EU Mládež v pohybu, jež se zaměřuje na vzdělávání a zaměstnávání mladých lidí v zahraničí.

Cíle

Evropská komise chce takto pomoci zejména:

 • nezaměstnaným mladým lidem, kteří nedokončili střední školu nebo učiliště, zvýšit svou atraktivnost na trhu práce tím, že se vrátí do školy nebo se zapíší do takového oboru, po kterém je poptávka
 • nezaměstnaným absolventům vysokých škol získat první pracovní zkušenosti.

Metody

Unie chce podporovat zaměstnávání mladých lidí tím, že bude dbát na:

 • širší využívání prostředků z Evropského sociálního fondu
 • používání inovativních přístupů
 • snazší přístup mladých lidí na trh práce v jiných zemích EU
 • vytváření silnějších partnerství mezi politiky, firmami a odbory na evropské, celostátní, regionální i místní úrovni
 • sestavení strategických pokynů a poskytování pomoci ze strany Evropské komise.

V rámci tzv. „Evropského semestru“ (roční cyklus koordinace hospodářských a fiskálních politik) bude Komise hodnotit národní programy reforem zemí EU v roce 2012.

V 15 zemích přesahuje výše nezaměstnanosti mezi mladými lidmi evropský průměr (ten v listopadu 2011 činil 22,3 %). Těmto zemím Komise s prováděním iniciativy „Příležitosti pro mladé“ pomohla, a to tak, že buď uspořádala bilaterální setkání v Bruselu, nebo vyslala na místo tým odborníků.

Hlavní opatření

Evropský sociální fond (ESF):

 • Mělo by se zlepšit využívání prostředků ESF vládami členských států, aby se zužitkovalo 30 miliard eur, které jsou k dispozici, ale zatím nebyly přiděleny na konkrétní projekty v období 2007–13.
 • Z technické pomoci ESF je k dispozici 1,3 miliardy eur na učňovské vzdělávání. Země EU byly požádány, aby prostředky na tento účel navýšily o 10%. Cílem je, aby do konce roku 2013 vzniklo 370 000 nových učňovských míst.
 • Pro mladé začínající podnikatele a podnikatele v sociální oblasti jsou z technické pomoci ESF k dispozici 3 miliardy eur.

Další opatření na úrovni EU:

  Sdílet

 • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+