Cesta

Politiky a činnosti

Odpovědnost za politiku zaměstnanosti, sociálních věcí a začleňování nese Evropská unie společně s členskými státy. Evropská komise:

  • koordinuje a monitoruje politiky členských států,
  • propaguje výměnu osvědčených postupů v otázkách zaměstnanosti, chudoby, sociálního vyloučení a důchodové politiky,
  • vytváří právní předpisy a dohlíží na jejich implementaci například při koordinaci systémů sociálního zabezpečení a dodržování práv zaměstnanců.