Навигационна пътека

Новини

Кой европейски град ще спечели престижната награда Access City Award?

20/08/2010 Кой европейски град ще спечели престижната награда Access City Award?

Изведете напред своя град на европейската карта като активен поддръжник на безпрепятствения достъп за хората с увреждания.

Наградата Access City Award (Награда „Достъпен град“) има за цел да представи и награди градове с над 50 000 жители, които предприемат образцови инициативи за подобряване на възможностите за достъп за хората с увреждания в градската среда.

В малки държави-членки като Кипър, Люксембург и Малта агломерации, съставени от повече от едно населено място, но с необходимия брой жители, също ще имат право да се включат.

В контекста на постоянно застаряващото население на европейските градове и свързаните с това увреждания се счита, че подобрените възможности за достъп имат важни социални и икономични ползи.

Ще бъде връчена и втора награда на мрежи от градове или организации, които са постигнали изключителен успех през 2010 г. в подкрепата си за увеличаване на възможности за достъп за хората с увреждания в градската среда.

Вашите постижения могат да бъдат вдъхновение за други градове в цяла Европа.

Споделете идеите си чрез този конкурс и помогнете за създаването на повече инициативи.

Нека наградата Access City Award стои на почетно място във Вашето Кметство.

За повече подробности, моля, посетете: www.accesscityaward.eu