Навигационна пътека

Новини

Социален дневен ред — иновации съществуват и в областта на заетостта и социалната политика

30/10/2013
Социален дневен ред — иновации съществуват и в областта на заетостта и социалната политика © Imageglobe

Иновациите могат да помогнат за насърчаване на приобщаващия растеж, борбата срещу бедността, за осигуряване на успешен преход към „зелена“ икономика и за реализиране на „Гаранция за младежта“ се твърди в ноемврийския брой на „Social Agenda“ (Социален дневен ред).

Social Agenda 35 съдържа специален очерк за новата програма за финансиране за Социални иновации (EaSI) 2014—2020 г., която ще даде тласък на иновациите и на социалните предприятия, и ще прокара пътя за експериментиране в по-големи мащаби чрез новия Европейски социален фонд (EСФ) 2014—2020 г.

Статистически данни, съдържащи се в Social Agenda 35:

  • Над 6 000 предприемачи вече са се възползвали от кредити в размер на близо 50 млн. евро по линия на Механизма за микрофинансиране „Прогрес“. Почти 80 % от подпомогнатите микродружества са новостартирани и работят по-малко от три години.
  • Между 100 и 150 местни и регионални длъжностни лица могат да се регистрират по своя собствена инициатива за третия годишен конгрес на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване, която ще се проведе в Брюксел на 26—27 ноември.
  • През 2012 г. 4 от 41 съществуващи комитета за социален диалог между различните отрасли в ЕС сключиха обвързващи споразумения — относно работното време на транспорта по вътрешни водни пътища, здравето и безопасността при работа на фризьорите, работата в морския рибарски сектор и за стандартни договори за играчите в сектора на професионалния футбол.
  • 44 % от работниците в държавите членки от Централна и Източна Европа са обхванати от договорни споразумения, а в останалата част на ЕС цифрата е 70 %.
  • Ромите съставляват значителна част от населението на България (прибл. 10 %), Словакия (9 %), Румъния (8 %), Унгария (7 %), Гърция, Чешка република и Испания (1,5—2,5 % всяка).
  • В България и Румъния всяко 1 от 5 новорегистрирани лица на пазара на труда е от ромски произход.
  • Пълната интеграция на ромите на пазара на труда може да донесе икономически ползи, които се изчисляват на около 0,5 млрд. евро годишно за някои държави.
  • Програмата EaSI 2014—2020 ще увеличи финансирането за иновации от 2—4 милиона евро по ПРОГРЕС 2007—2013 на 10—14 млн. евро.
  • С общ бюджет от 919,5 млн. евро при настоящите цени (като се вземе под внимание инфлацията) EASI ще задели 61 % от своите средства за оста на Програма ПРОГРЕС, 18 % за EURES и 21 % за оста за микрофинансиране/социално предприемачество.
  • Европа стана свидетел на увеличаване на бедността и социалното изключване на още 4 милиона души през последните 3 години.