Навигационна пътека

Официални документи

На този уебсайт можете да откриете официалните документи, одобрени от Административната комисия за координация на системите за социална сигурност, както и нейни решения и препоръки.

Решения и препоръки

Административната комисия прие някои решения и препоръки във връзка с разпоредбите на новите регламенти (за по-стари решения вижте „Документи по темата“ на тази страница).

Други официални документи

Структурирани електронни документи

Правилата за модернизирана координация изискват данните да се обменят по електронен път между институциите най-късно от 1 май 2014 г. Това ще се извършва чрез системата EESSI. С въвеждането на структурираните електронни документи се цели улесняване и повишаване на ефективността на обмена на данни между институциите. По време на преходния период между 1 май 2010 г. и 1 май 2014 г. могат да се използват хартиени версии на електронните документи.

Преносими документи

Предишните формуляри тип Е отпадат в рамките на модернизираната координация, но в някои случаи информацията, изисквана от гражданите, ще се издава под формата на преносими документи. Съществуват общо десет преносими документа, включително Европейската здравноосигурителна карта. С изключение на картата останалите представляват хартиени формуляри. Те се издават от 1 май и ще продължат да се издават дори след края на преходния период.

    Споделяне

  • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+