Навигационна пътека

Новини

Списанието „Социален дневен ред“ обяснява как да се преодолеят трудностите за работа в друга държава-членка на ЕС

05/08/2013
Списанието „Социален дневен ред“ обяснява как да се преодолеят трудностите за работа в друга държава-членка на ЕС © iStockphoto

Макар от 1968 г. насам да е противозаконно, дискриминирането на работници от ЕС, които работят в друга държава-членка на ЕС на основата на националност, все още не е преодоляно на практика.

Това възпира много европейци да работят и да търсят работа в рамките на единния пазар и този факт е особено тревожен във времена на криза, тъй като данните сочат, че свободното движение на работници е от полза както за мобилните работници, така и за работодателите в държавата домакин.

През април 2013 г. Европейската комисия предложи конкретни начини за преодоляване на тези пречки. Августовското издание на „Социален дневен ред“ обяснява как в своя специален очерк.

Освен това „Социален дневен ред“ поставя в светлината на прожекторите аспектите, свързани със заетост и социални въпроси на новата бюджетна рамка за 2014—2020 г. на ЕС и на процеса на координиране на икономическа политика на Европейския семестър за 2013 г.: когато европейски политики срещат национални политики!

Знаете ли, че страницата „Социална Европа“ във Фейсбук е била най-популярната от всички специализирани платформи за социални медии на Европейската комисия? И разгледайте заявлението за европейска здравноосигурителна карта

Статистика, която се съдържа в „Социален дневен ред“ №°34

  • Стратегическият доклад на ЕС относно сближаването за 2013 г. документира значително увеличение на броя на хората, подпомагани в областта на заетостта, от около 10 милиона на година преди 2010 г. до близо 15 милиона от тогава насам, както и значително ускорение на резултатите от 2010 г. насам в областта на подкрепата за малки и средни предприятия (МСП): създадени са близо 400 000 нови работни места, половината от които през 2010—2011 г.
  • От 2007 г. до края на 2011 г. има 12,5 милиона участници в действия на ЕСФ за подкрепа за достъп до заетост чрез обучение или други форми на подпомагане. Две трети от всички участници са били неактивни или безработни. В резултат 2,4 милиона са намерили работа в рамките на шест месеца след завършване на интервенцията.
  • В сферата на ученето през целия живот EСФ е подпомогнал около 5 милиона млади хора. 5,5 милиона участници са били нискоквалифицирани. В областта на социалното приобщаване до момента са обхванати над 14,5 милиона крайни реципиенти и е достигнато до широк набор от целеви групи.
  • В началото на юли 2013 г. 43 760 души са „харесали“ Социална Европа във Фейсбук (а акаунтът на Социална Европа в Туитър е имал 13 536 последователи в началото на юли).
  • През третото тримесечие на 2012 г. само 3,1 % от работната сила в ЕС е живеела в друга държава-членка на ЕС, различна от тяхната собствена. А 15 % не биха обмисляли да работят в друга държава-членка, защото чувстват, че има твърде много препятствия.
  • Едва 0,25 % от работниците се движат между различни държави-членки на ЕС всяка година.
  • През 2012 г. 15,2 милиона чужди граждани са работили в EС-27, което се равнява на 7 % от общата заетост. Измежду тези чуждестранни граждани 6,6 милиона са били граждани на друга държава-членка на ЕС, а 8,6 милиона на държава извън ЕС.

Списанието „Социален дневен ред“ (Social Agenda) се предлага на английски, френски и немски език.


…oще новини