Навигационна пътека

База данни с документи

Тази база данни има за цел да направи достъпни документи, отнасящи се до политиките по заетостта, социалните въпроси и приобщаване в ЕС. Освен политически документи и доклади на ЕС, ще намерите и проучвания, речи и описания на финансирани от Съюза проекти.

Търсене в базата данни с документи

Подробно търсене

База данни с документи  

Каталог на публикации

Най-нова брошура

 

Твоята първа работа с EURES - Ръководство

„Твоята първа работа с EURES“ е инициатива, финансирана от ЕС, която:


• помага на млади европейци да намират възможности за работа, стажуване или чиракуване в друга
държава от ЕС;
• помага на МСП и други работодатели да получат достъп до по-широк набор от талантливи хора.


Практическо ръководство, което обхваща…


• изискванията за допустимост и как да кандидатствате;
• как да

Каталог на публикации

 

Каталог на списания

Най-ново периодично издание

 

EU Employment and Social Situation - Quarterly Review - June 2014

The EU labour market is gradually recovering and, for the first time since 2011, GDP, employment and household incomes are growing. However, long-term unemployment is still increasing and the situation of households with low incomes has not improved. These are some of the main conclusions of the European Commission's latest Employment and Social Situation Quarterly Review. The current issue of the Quarterly is the first one to provide a tool to facilitate the access to

Каталог на списания

 

Законодателство

Законодателство

Този уебсайт предоставя информация за законодателството на Европейския съюз за заетостта, социалните въпроси и приобщаване в следните области:

Пълните текстове на европейското законодателство (директиви, регламенти, решения и пр.) и други официални документи (Съобщения и пр.) са достъпни на уебсайта на ЕС Eur-Lex .

 

    Споделяне

  • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+