Навигационна пътека

КАТАЛОГ НА ПУБЛИКАЦИИ И БАЗА ДАННИ С ДОКУМЕНТИ

Абонирайте се за известия по ел. поща за нови публикации

Тази база данни има за цел да направи достъпни документи, отнасящи се до политиките по заетостта, социалните въпроси и приобщаване в ЕС. Освен политически документи и доклади на ЕС, ще намерите и проучвания, речи и описания на финансирани от Съюза проекти.

КАТАЛОГ НА ПУБЛИКАЦИИ И БАЗА ДАННИ С ДОКУМЕНТИ

Подробно търсене

На фокус

  • 12/05/2017

    Reactivate - Targeted mobility scheme

    This guide provides an overview of Reactivate, the EU job mobility scheme for jobseekers over the age of 35. The scheme helps jobseekers to reactivate their career by finding a paid job, traineeship or apprenticeship in another Member State than their country of residence. It also supports employers to recruit for vacancies which are difficult to fill.

    This publication is available online only, in English, French and German.

Каталог на публикации

Запознайте се с новостите, изтеглете официални публикации и проучвания във връзка с политиките на Европейския съюз в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването.

База данни с документи

Тази база данни съдържа съобщения и доклади на Европейския съюз, свързани с неговите политики в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването. Ще намерите също така речи и описания на финансирани от ЕС проекти.

Последни документи

„Social Agenda“ (социален дневен ред)

Social Agenda is a quarterly magazine providing an overview of the Commission's action is the area of employment, social affairs and inclusion. Each issue features a special dossier on a hot topic, analysis and interviews.

EU Bookshop

EU Bookshop е онлайн книжарница, библиотека и архив на публикации от 1952 г. насам. Там можете да намерите публикациите на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ заедно с повечето заглавия на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на ЕС, агенциите и другите органи на ЕС.

Законодателство

Този уебсайт предоставя информация за законодателството на Европейския съюз за заетостта, социалните въпроси и приобщаване в следните области:

Трудово право Здраве и безопасност на работното място Свободно движение на работници Координация на социалната сигурност

Eur-Lex

Пълните текстове на европейското законодателство (директиви, регламенти, решения и пр.) и други официални документи (Съобщения и пр.) са достъпни на уебсайта на ЕС Eur-Lex .