Навигационна пътека

База данни с документи

Тази база данни има за цел да направи достъпни документи, отнасящи се до политиките по заетостта, социалните въпроси и приобщаване в ЕС. Освен политически документи и доклади на ЕС, ще намерите и проучвания, речи и описания на финансирани от Съюза проекти.

Търсене в базата данни с документи

Подробно търсене

База данни с документи  

Каталог на публикации

Най-нова брошура

 

РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА - Европейско сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение 2015—2020 г.

Настоящата брошура съдържа информация за това как ЕС и неговите партньори подобряват професионалното образование и обучение (ПОО), за да отговори то на настоящите и бъдещите нужди на пазара на труда. Ученето в процеса на работа, достъпът до ПОО, текущото обучение за учители и признаването на умения и квалификации се очаква да помогнат за създаването на работни места и растеж. Програмата за нови умения за Европа и Заключенията от Рига поставят основите на този процес. Напредъкът в постигането

Каталог на публикации

 

Каталог на списания

Най-ново периодично издание

 

Social Agenda 45 - Skills: a new agenda

Social Agenda n°45 focuses on the recently adopted New Skills Agenda for Europe which supports training, learning, re-training and upskilling in order to better equip citizens for the labour market. The initiative brings clarity to the recognition of education systems, qualifications and skills across Europe, and ensures better skills profiles for third-country nationals.

This issue also highlights the action plan on the integration of third-country nationals, including

Каталог на списания

 

Законодателство

Законодателство

Този уебсайт предоставя информация за законодателството на Европейския съюз за заетостта, социалните въпроси и приобщаване в следните области:

Пълните текстове на европейското законодателство (директиви, регламенти, решения и пр.) и други официални документи (Съобщения и пр.) са достъпни на уебсайта на ЕС Eur-Lex .

 

    Споделяне

  • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+