Навигационна пътека

База данни с документи

Тази база данни има за цел да направи достъпни документи, отнасящи се до политиките по заетостта, социалните въпроси и приобщаване в ЕС. Освен политически документи и доклади на ЕС, ще намерите и проучвания, речи и описания на финансирани от Съюза проекти.

Търсене в базата данни с документи

Подробно търсене

База данни с документи  

Каталог на публикации

Най-нова брошура

 

ПОЧУВСТВАЙТЕ РАЗЛИКАТА - Използвайте Drop’ pin и стигнете далеч!

Равнището на безработицата сред младите хора в Европа е високо и много от тях се нуждаят от помощ, за да навлязат на пазара на труда и да започнат професионалната си кариера. Drop’pin предоставя тази помощ. Drop’pin е мястото за споделяне на европейски възможности за млади хора. Целта е да се повишат пригодността за заетост и уменията на младите хора и да се улесни преходът между образование и първа работа. Инициативата обединява публични и частни организации, които работят за

Каталог на публикации

 

Каталог на списания

Най-ново периодично издание

 

Social Agenda 44 - Integrating refugees

Integrating refugees into EU countries' labour markets is both a challenge and an opportunity. Social Agenda n°44 explains why and highlights the need to accelerate and deepen the integration process. The new sense of urgency brought about by the refugee crisis could bring new light and extra impetus to addressing wider issues such as unemployment, skills matching, a diminishing workforce, poverty, gender inequality and other forms of discrimination. It also takes a look at the

Каталог на списания

 

Законодателство

Законодателство

Този уебсайт предоставя информация за законодателството на Европейския съюз за заетостта, социалните въпроси и приобщаване в следните области:

Пълните текстове на европейското законодателство (директиви, регламенти, решения и пр.) и други официални документи (Съобщения и пр.) са достъпни на уебсайта на ЕС Eur-Lex .

 

    Споделяне

  • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+