Навигационна пътека

База данни с документи

Тази база данни има за цел да направи достъпни документи, отнасящи се до политиките по заетостта, социалните въпроси и приобщаване в ЕС. Освен политически документи и доклади на ЕС, ще намерите и проучвания, речи и описания на финансирани от Съюза проекти.

Търсене в базата данни с документи

Подробно търсене

База данни с документи  

Каталог на публикации

Най-нова брошура

 

Към по-ефективни политики за обучение на възрастни

За да оцелеем в бързо променящия се свят, всички ние, включително възрастните, се нуждаем от широка гама от знания и умения, които да развиваме през целия ни живот. Целта на Европейската програма за учене на възрастни е да се насърчат повече възрастни хора да се върнат към обучението. За да постигнат това, ЕС и държавите членки приеха разнообразен набор от стратегии, инструменти и политически инициативи, насочени към подобряване на предлагането и качеството, количеството и достъпността на възможностите за обучение за възрастни като цяло.

Каталог на публикации

 

Каталог на списания

Най-ново периодично издание

 

Social Agenda 46 – Boosting youth employment

The EU Youth Guarantee has got off to a good start: in 2014 and 2015, it made a difference in the lives of more than 9 million young people across Europe and it is driving in-depth structural reforms in the Member States. Social Agenda n°46 explains how and highlights what more needs to be done to accelerate and release the full potential of the national plans for implementing the Youth Guarantee. With a blueprint of a European Pillar of Social Rights due for adoption in 2017, Social Agenda also explains the context in which this initiative was born. And it puts the spotlight on plans to achieve more evidence-based social policy making by modernising the way data from social surveys is collected and used across the EU.

Каталог на списания

 

Законодателство

Законодателство

Този уебсайт предоставя информация за законодателството на Европейския съюз за заетостта, социалните въпроси и приобщаване в следните области:

Пълните текстове на европейското законодателство (директиви, регламенти, решения и пр.) и други официални документи (Съобщения и пр.) са достъпни на уебсайта на ЕС Eur-Lex .