Навигационна пътека

Политики и дейности

Отговорността за политиката в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването се поделя между ЕС и страните членки. Европейската комисия:

  • координира и наблюдава националните политики,
  • насърчава обмена на добри практики в области като заетост, бедност, социално изключване и пенсии,
  • създава закони и следи за тяхното прилагане в области като трудови права и координиране на схемите за социална сигурност.