Navigačný riadok

Tvoje prvé pracovné miesto EURES

O čo ide?

Program mobility, ktorý pomáha mladým Európanom nájsť si prácu, stáž alebo učňovské miesto v iných krajinách EÚ.

Program je súčasťou balíka Mládež v pohybe a iniciatívy Príležitosti pre mladých. Môže tvoriť súčasť národných systémov záruky pre mladých ľudí, ktoré zahŕňajú spoluprácu s inými členskými krajinami EÚ.

Cieľom iniciatívy Tvoje prvé pracovné miesto EURES na rok 2015 je pomôcť 5 000 ľudí nájsť si prácu v inej krajine EÚ. Táto iniciatíva zahŕňa len obmedzený počet služieb zamestnanosti.

Iniciatíva Tvoje prvé pracovné miesto EURES testuje nové spôsoby poskytovania personalizovaných služieb pracovnej mobility mladým ľuďom a zamestnávateľom. V rámci tohto programu poskytujú vnútroštátne služby zamestnanosti podporu (poskytovanie informácií, nábor, hľadanie zodpovedajúcich uchádzačov/zamestnávateľov, umiestňovanie a financovanie) mladým uchádzačom o zamestnanie, ako aj podnikom, ktoré majú záujem o zamestnancov z iných krajín. Financovanie sa poskytuje v súlade s podmienkami a postupmi týchto služieb.

Podrobnejšie informácie získate prostredníctvom zoznamu služieb zamestnanosti a partnerských organizácií zúčastnených na programe alebo na ich webových lokalitách.

Hodnotiaca správa programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES obsahuje prehľad výsledkov dosiahnutých počas prvých dvoch rokov realizácie programu, ako aj hlavné výzvy, ktoré je potrebné v budúcnosti vyriešiť.

Kto má nárok na podporu?

  • Občania EÚ vo veku 18 až 30 rokov žijúci v jednej z členských krajín EÚ.
  • Všetci zamestnávatelia (spoločnosti založené v súlade s príslušnými právnymi predpismi) z krajín EÚ, ktorí ponúkajú pracovné zmluvy na obdobie aspoň 6 mesiacov, ak sú platové a pracovné podmienky v súlade s vnútroštátnymi pracovnoprávnymi predpismi.

O akú podporu ide?

Pre mladých ľudí

Prostredníctvom programu sa financujú jazykové kurzy alebo iné formy odbornej prípravy. Takisto sa ním pokrývajú cestovné náklady mladých uchádzačov o prácu v súvislosti s účasťou na pracovnom pohovore alebo presťahovaním sa do inej krajiny EÚ za novým zamestnaním.

Balík v oblasti mobility zahŕňa nové podporné opatrenia pre mladých ľudí uvedené v sprievodcovi na roky 2014 – 2015.

Pre zamestnávateľov

Spoločnosti, ktoré majú najviac 250 zamestnancov, môžu požiadať o finančnú podporu na náklady spojené s odbornou prípravou nových zamestnancov, stážistov alebo učňov a ich začlenením do nového prostredia.

Ako sa zapojiť?

Podmienky a pravidlá účasti sú uvedené v sprievodcovi iniciatívou Tvoje prvé pracovné miesto EURES. V súčasnosti sú k dispozícii 2 verzie:

Na tejto stránke ďalej nájdete:

  • zoznam služieb zamestnanosti, ktoré ponúkajú tento program v súlade s jednou z uvedených verzií sprievodcu,
  • informačné centrá v zúčastnených krajinách EÚ.

Ak vaša krajina ešte neponúka tieto služby, môžete kontaktovať ktorúkoľvek z nižšie uvedených organizácií.

Tvoje prvé pracovné miesto EURES – služby zamestnanosti

    Zdieľať

  • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+