Navigačný riadok

Tvoje prvé pracovné miesto EURES

Pomoc mladým ľuďom

Tvoje prvé pracovné miesto EURES je cielený program mobility. Prostredníctvom týchto programov sa majú:

 • obsadiť voľné pracovné miesta v určitom odvetví, povolaní, v určitej krajine alebo skupine krajín, prípadne
 • podporiť konkrétne skupiny pracovníkov so sklonom k mobilite, ako sú mladí ľudia.

Ako to funguje?

 • Tvoje prvé pracovné miesto EURES je program pre mladých uchádzačov a zamestnávateľov z 28 krajín EÚ, Nórska a Islandu.
 • Uchádzači musia byť štátnymi príslušníkmi a osobami s riadnym pobytom v niektorej z týchto krajín.
 • Cieľom programu je pomôcť:
  • mladým ľuďom vo veku do 35 rokov, aby si našli prácu, stáž alebo učňovskú prípravu v inom členskom štáte,
  • zamestnávateľom, aby pre ťažko obsadzované voľné miesta našli ľudí s vhodnými zručnosťami.
 • Jeho činnosti vykonávajú konzorciá stimulované službami EURES a zahŕňajú najmenej sedem krajín.

Ako je program financovaný?

Od roku 2014 je program Tvoje prvé pracovné miesto EURES financovaný v rámci osi EURES programu EaSI.

Financovanie činností sa uskutočňuje prostredníctvom každoročných výziev na predkladanie návrhov. Viac informácií nájdete v uverejnených výzvach (aktuálnych a/alebo uzavretých), ako aj zozname udelených grantov.

Viac informácií o programe Tvoje prvé pracovné miesto EURES nájdete na portáli EURES:

Prípravná akcia programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES

Program Tvoje prvé pracovné miesto EURES prebiehal ako pilotný program od roku 2012 do polovice roka 2015. Táto prípravná akcia bola financovaná z rozpočtu EÚ na roky 2011 – 2013.

Cieľom bolo pomôcť mladým ľuďom vo veku 18 – 30 rokov nájsť si prácu, stáž alebo učňovskú prípravu v jednej z krajín EÚ.

Predbežná hodnotiaca správa programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES podáva prehľad hlavných výziev pre budúcnosť a výsledkov, ktoré sa dosiahli počas prvých dvoch rokov fungovania programu.

V súčasnosti prebieha hodnotenie ex post a bude trvať do tretieho štvrťroka 2016.

Jeho cieľom je:

 • overiť a skompletizovať výsledky predbežného hodnotenia,
 • posúdiť náklady, prínosy a vplyv činností a ďalších možností plánovaných do budúcnosti.

Informácie o ex post hodnotení programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES nájdete v pláne realizácie.


  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+