Navigačný riadok

Tvoje prvé pracovné miesto EURES

O čo ide?

Program mobility, ktorý pomáha mladým Európanom nájsť si prácu, stáž alebo učňovské miesto v iných krajinách EÚ.

Program je súčasťou balíka Mládež v pohybe a iniciatívy Príležitosti pre mladých. Môže tvoriť súčasť národných systémov záruky pre mladých ľudí, ktoré zahŕňajú spoluprácu s inými krajinami EÚ.

Cieľom iniciatívy Tvoje prvé pracovné miesto EURES na rok 2015 je pomôcť 5 000 ľudom nájsť si prácu v inej krajine EÚ. Táto iniciatíva zahŕňa len obmedzený počet služieb zamestnanosti.

Iniciatíva Tvoje prvé pracovné miesto EURES testuje nové spôsoby poskytovania personalizovaných služieb pracovnej mobility mladým ľuďom a zamestnávateľom. V rámci tohto programu poskytujú vnútroštátne služby zamestnanosti podporu (poskytovanie informácií, nábor, hľadanie zodpovedajúcich uchádzačov/zamestnávateľov, umiestňovanie a financovanie) mladým uchádzačom o zamestnanie, ako aj podnikom, ktoré majú záujem o zamestnancov z iných krajín. Financovanie sa poskytuje v súlade s podmienkami a postupmi týchto služieb.

Hodnotiaca správa programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES obsahuje prehľad výsledkov dosiahnutých počas prvých dvoch rokov realizácie programu, ako aj hlavné výzvy, ktoré je potrebné v budúcnosti vyriešiť.

Kto má nárok na podporu?

  • Občania EÚ vo veku 18 až 30 rokov žijúci v jednom z členských štátov EÚ.
  • Všetci zamestnávatelia (spoločnosti založené v súlade s príslušnými právnymi predpismi) z krajín EÚ, ktorí ponúkajú pracovné zmluvy na obdobie aspoň 6 mesiacov, ak sú platové a pracovné podmienky v súlade s vnútroštátnymi pracovnoprávnymi predpismi.

O akú podporu ide?

Pre mladých ľudí

Prostredníctvom programu sa financujú jazykové kurzy alebo iné formy odbornej prípravy. Takisto sa ním pokrývajú cestovné náklady mladých uchádzačov o prácu v súvislosti s účasťou na pracovnom pohovore alebo presťahovaním sa do inej krajiny EÚ za novým zamestnaním.

Balík v oblasti mobility zahŕňa ďalšie podporné opatrenia pre mladých ľudí uvedené v príručke Tvoje prvé pracovné miesto EURES.

Pre zamestnávateľov

Spoločnosti, ktoré majú najviac 250 zamestnancov, môžu požiadať o finančnú podporu na náklady spojené s odbornou prípravou nových zamestnancov, stážistov alebo učňov a ich začlenením do nového prostredia.

Ako sa zapojiť?

Podmienky a pravidlá účasti sú uvedené v príručke Tvoje prvé pracovné miesto EURES.

Na tejto webovej stránke ďalej nájdete odkazy na:

  • služby zamestnanosti, ktoré ponúkajú program,
  • informačné centrá v partnerských krajinách EÚ.

Podrobnejšie informácie nájdete aj v zozname služieb zamestnanosti a partnerských informačných centier na úrovni EÚ.

Ak vaša krajina ešte neponúka tieto služby, môžete kontaktovať ktorúkoľvek z nižšie uvedených organizácií.

Tvoje prvé pracovné miesto EURES – služby zamestnanosti

    Zdieľať

  • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+