Navigačný riadok

Tvoje prvé pracovné miesto EURES

O čo ide?

Program mobility, ktorý pomáha mladým Európanom nájsť si prácu v inej krajine EÚ.

Ide o opatrenie v rámci hlavnej iniciatívy stratégie Európa 2020 nazvanej Mládež v pohybe a iniciatívy Príležitosti pre mladých.

Vďaka iniciatíve Tvoje prvé pracovné miesto EURES by si v období rokov 2012 – 2014 malo v iných členských štátoch nájsť prácu 5 000 ľudí.  Iniciatíva sa začala v roku 2012 a týka sa obmedzeného počtu služieb zamestnanosti a pracovných ponúk.

Podrobnejšie informácie získate prostredníctvom zoznamu služieb zamestnanosti a partnerov iniciatívy Tvoje prvé pracovné miesto EURES alebo na príslušných webových lokalitách.

Iniciatíva Tvoje prvé pracovné miesto EURES sa zakladá na podpore národných služieb zamestnanosti (poskytovanie informácií, vyhľadávanie voľných pracovných miest, nábor a financovanie) a je zamerané na mladých uchádzačov a na zamestnávateľov, ktorí sa zaujímajú o nábor pracovníkov zo zahraničia. Financovanie sa realizuje v súlade s podmienkami a postupmi národných služieb zamestnanosti.

Kto má nárok na podporu?

Uchádzači o zamestnanie, ktorí:

 • sú vo veku 18 až 30 rokov;
 • sú občanmi EÚ;
 • legálne žijú v členskom štáte EÚ.

Zamestnávatelia, ktorí:

 • majú sídlo v členskom štáte EÚ;
 • nevedia vo svojom domovskom štáte nájsť zamestnancov s určitým špecifickým profilom;
 • ponúkajú pracovnú zmluvu na obdobie aspoň 6 mesiacov s platom a pracovnými podmienkami v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

O akú podporu ide?

Uchádzači o zamestnanie

 • Pomoc pri hľadaní vhodného pracovného miesta
 • Financovanie cestovných nákladov súvisiacich s pracovným pohovorom a/alebo presťahovaním sa do zahraničia za novým zamestnaním
 • Odborná príprava (jazyky, sociálne zručnosti)

Zamestnávatelia

 • Pomoc pri nábore pracovníkov
 • Malé a stredné podniky (do 250 zamestnancov) môžu požiadať o finančnú podporu na pokrytie časti nákladov na odbornú prípravu nových zamestnancov a ich začlenenie do nového prostredia

Pracovné miesta v rámci európskych inštitúcií a orgánov, ako aj iných medzinárodných politických, hospodárskych a vedeckých organizácií (napr. orgánov OSN, OECD, Rady Európy, MOP a pod.) a nadnárodných regulačných orgánov a ich agentúr, nie sú do programu zahrnuté.

Máte záujem?

Služby zamestnanosti, ktoré zavádzajú opatrenie Tvoje prvé pracovné miesto EURES, a informačné centrá v krajinách EÚ nájdete v dole uvedenom zozname.

Ak vaša krajina ešte neponúka tieto služby, môžete kontaktovať ktorúkoľvek z nižšie uvedených organizácií.

Viac informácií: Tvoje prvé pracovné miesto EURES – informácie v tejto príručke ostávajú platné aj v roku 2014. O prípadných zmenách vás budeme informovať. Vydanie aktualizovanej verzie je naplánované na druhú polovicu roku 2014.

Tvoje prvé pracovné miesto EURES – služby

  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+