Navigačný riadok

Tvoje prvé pracovné miesto EURES

Pomoc mladým ľuďom

Tvoje prvé pracovné miesto EURES je cielený program mobility. Prostredníctvom týchto programov sa majú:

 • obsadiť voľné pracovné miesta v určitom odvetví, povolaní, v určitej krajine alebo skupine krajín, prípadne
 • podporiť konkrétne skupiny pracovníkov so sklonom k mobilite, ako sú mladí ľudia.

Ako to funguje?

 • Tvoje prvé pracovné miesto EURES je program pre mladých uchádzačov a zamestnávateľov z 28 krajín EÚ, Nórska a Islandu.
 • Uchádzači musia byť štátnymi príslušníkmi a osobami s riadnym pobytom v niektorej z týchto krajín.
 • Cieľom programu je pomôcť:
  • mladým ľuďom vo veku do 35 rokov, aby si našli prácu, stáž alebo učňovskú prípravu v inom členskom štáte,
  • zamestnávateľom, aby pre ťažko obsadzované voľné miesta našli ľudí s vhodnými zručnosťami.
 • Jeho činnosti vykonávajú konzorciá stimulované službami EURES a zahŕňajú najmenej sedem krajín.

Ako je program financovaný?

Od roku 2014 je program Tvoje prvé pracovné miesto EURES financovaný v rámci osi EURES programu EaSI.

Financovanie činností sa uskutočňuje prostredníctvom každoročných výziev na predkladanie návrhov:

 • 2014: prvá výzva na predkladanie návrhov mala rozpočet 6,9 milióna EUR. Dva projekty získali financovanie po 3,5 milióna EUR počas obdobia 24 mesiacov. Ich činnosť začala vo februári 2015.
 • 2015: uverejnená bola nová výzva na predkladanie návrhov s rozpočtom približne 8 mil. EUR. Návrhy je možné predkladať do 26. júna 2015. Predpokladaný začiatok plánovaných činností je posledný štvrťrok 2015.

Viac informácií o programe Tvoje prvé pracovné miesto EURES nájdete na portáli EURES:

Prípravná akcia programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES

Program Tvoje prvé pracovné miesto EURES prebiehal ako pilotný projekt od roku 2012 do mája 2015, kedy sa skončili posledné projekty. Táto prípravná akcia bola financovaná z rozpočtu EÚ na roky 2011 – 2013.

Cieľom bolo pomôcť mladým ľuďom vo veku 18 – 30 rokov nájsť si prácu, stáž alebo učňovskú prípravu v jednej z krajín EÚ.

Hodnotiaca správa programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES podáva prehľad hlavných výziev pre budúcnosť a výsledkov, ktoré sa dosiahli počas prvých dvoch rokov fungovania programu.

Súhrnná správa programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES obsahuje prehľad hlavných úspechov na štvrťročnej báze.


  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+