Navigačný riadok

Tvoje prvé pracovné miesto EURES

O čo ide?

Program mobility, ktorý pomáha mladým Európanom nájsť si prácu, stáž alebo učňovské miesto v iných krajinách EÚ.

Program je súčasťou balíka Mládež v pohybe a iniciatívy Príležitosti pre mladých. Môže tvoriť súčasť národných systémov záruky pre mladých ľudí, ktoré zahŕňajú spoluprácu s inými členskými krajinami EÚ.

Cieľom iniciatívy Tvoje prvé pracovné miesto EURES na rok 2015 je pomôcť 5 000 ľudí nájsť si prácu v inej krajine EÚ. Táto iniciatíva zahŕňa len obmedzený počet služieb zamestnanosti.

Iniciatíva Tvoje prvé pracovné miesto EURES testuje nové spôsoby poskytovania personalizovaných služieb pracovnej mobility mladým ľuďom a zamestnávateľom. V rámci tohto programu poskytujú vnútroštátne služby zamestnanosti podporu (poskytovanie informácií, nábor, hľadanie zodpovedajúcich uchádzačov/zamestnávateľov, umiestňovanie a financovanie) mladým uchádzačom o zamestnanie, ako aj podnikom, ktoré majú záujem o zamestnancov z iných krajín. Financovanie sa poskytuje v súlade s podmienkami a postupmi týchto služieb.

Podrobnejšie informácie získate prostredníctvom zoznamu služieb zamestnanosti a partnerských organizácií zúčastnených na programe alebo na ich webových lokalitách.

Kto má nárok na podporu?

  • Občania EÚ vo veku 18 až 30 rokov žijúci v jednej z členských krajín EÚ.
  • Všetci zamestnávatelia (spoločnosti založené v súlade s príslušnými právnymi predpismi) z krajín EÚ, ktorí ponúkajú pracovné zmluvy na obdobie aspoň 6 mesiacov, ak sú platové a pracovné podmienky v súlade s vnútroštátnymi pracovnoprávnymi predpismi.

O akú podporu ide?

Pre mladých ľudí

Prostredníctvom programu sa financujú jazykové kurzy alebo iné formy odbornej prípravy. Takisto sa ním pokrývajú cestovné náklady mladých uchádzačov o prácu v súvislosti s účasťou na pracovnom pohovore alebo presťahovaním sa do inej krajiny EÚ za novým zamestnaním.

Balík v oblasti mobility zahŕňa nové podporné opatrenia pre mladých ľudí uvedené v sprievodcovi na roky 2014 – 2015.

Pre zamestnávateľov

Spoločnosti, ktoré majú najviac 250 zamestnancov, môžu požiadať o finančnú podporu na náklady spojené s odbornou prípravou nových zamestnancov, stážistov alebo učňov a ich začlenením do nového prostredia.

Ako sa zapojiť?

Podmienky a pravidlá účasti sú uvedené v sprievodcovi iniciatívou Tvoje prvé pracovné miesto EURES. V súčasnosti sú k dispozícii 2 verzie:

Na tejto stránke ďalej nájdete:

  • zoznam služieb zamestnanosti, ktoré ponúkajú tento program v súlade s jednou z uvedených verzií sprievodcu,
  • informačné centrá v zúčastnených krajinách EÚ.

Ak vaša krajina ešte neponúka tieto služby, môžete kontaktovať ktorúkoľvek z nižšie uvedených organizácií.

Tvoje prvé pracovné miesto EURES – služby zamestnanosti

    Zdieľať

  • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+