Navigačný riadok

Tvoje prvé pracovné miesto EURES

Pomoc mladým ľuďom

Tvoje prvé pracovné miesto EURES je cielený program mobility. Prostredníctvom týchto programov sa majú:

  • obsadiť voľné pracovné miesta v určitom odvetví, povolaní, v určitej krajine alebo skupine krajín, prípadne
  • podporiť konkrétne skupiny pracovníkov so sklonom k mobilite, ako sú mladí ľudia.

Ako to funguje?

  • Cieľom programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES je poskytnúť uchádzačom do 35 rokov umiestnenie v podobe pracovného miesta, stáže alebo zaškolenia.
  • Program sa vzťahuje na 28 krajín EÚ, Nórsko a Island.
  • Jeho činnosti vykonávajú konzorciá stimulované službami EURES a zahŕňajú najmenej sedem krajín.

Ako je program financovaný?

Od roku 2014 je program Tvoje prvé pracovné miesto EURES financovaný v rámci osi EURES programu EaSI.

Financovanie činností sa uskutočňuje prostredníctvom každoročných výziev na predkladanie návrhov:

Viac informácií o programe Tvoje prvé pracovné miesto EURES nájdete na portáli EURES:

Prípravná akcia programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES (rozpočet 2011 – 2013)

Program Tvoje prvé pracovné miesto EURES prebiehal vo forme prípravnej akcie od roku 2012 a jeho cieľom bolo pomôcť mladým ľuďom v EÚ vo veku 18 až 30 rokov nájsť pracovné miesto, stáž alebo zaškolenie v ktorejkoľvek krajine EÚ.

Program kombinuje finančnú podporu EÚ s poskytovaním informácií, zlaďovaním pracovných ponúk a žiadostí o prácu a so službami prijímania a umiestňovania pracovníkov. Projekty realizujú služby verejnej a súkromnej zamestnanosti alebo organizácie z tretieho sektora.

Hodnotiaca správa programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES podáva prehľad hlavných výziev pre budúcnosť a výsledkov, ktoré sa dosiahli počas prvých dvoch rokov fungovania programu.

Súhrnná správa programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES obsahuje prehľad hlavných úspechov na štvrťročnej báze.

Činnosti v rámci prípravnej akcie programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES budú pokračovať až do konca mája 2015.

V sprievodcovi programom Tvoje prvé pracovné miesto EURES sú uvedené podmienky a pravidlá, ktorými sa riadi účasť na prípravnej akcii.

Môžete si pozrieť aj zoznam služieb zamestnanosti a partnerských informačných miest na úrovni EÚ.

    Zdieľať

  • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+