Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

L-ewwel impjieg EURES tiegħek (YfEJ)

Għajnuna liż-żgħażagħ

L-ewwel impjieg EURES tiegħek hija "skema ta' mobilità mmirata". Dawn l-iskemi għandhom l-għan li:

 • jimlew il-postijiet battala f'ċertu settur, okkupazzjoni, pajjiż jew grupp ta' pajjiżi, jew
 • jappoġġaw gruppi partikolari ta' ħaddiema b'tendenza li jkunu mobbli, bħaż-żgħażagħ.

Kif taħdem?

 • L-ewwel impjieg EURES tiegħek hija miftuħa għal kandidati żgħażagħ u l-impjegaturi tat-28 pajjiż tal-UE, in-Norveġja u l-Iżlanda.
 • Il-kandidati jridu jkunu ċittadini u residenti legali fi kwalunkwe wieħed minn dawn il-pajjiżi.
 • L-iskema hi maħsuba biex tgħin
  • liż-żgħażagħ ta' 35 sena biex isibu xogħol, traineeship jew apprendistat fi Stat Membru ieħor.
  • lill-impjegaturi jsibu l-ħiliet li jeħtieġu għal postijiet battala li diffiċli jimtlew.
 • L-attivitajiet huma implimentati minn konsorzji mmexxija mis-servizzi ta' EURES, li jinvolvu tal-anqas seba' pajjiżi.

Kif inhi ffinanzjata?

Sa mill-2014, L-ewwel impjieg EURES tiegħek hija ffinanzjata taħt l-assi EURES tal-Programm ta' EaSI.

L-attivitajiet huma ffinanzjati permezz ta' sejħiet għal proposti annwali. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta s-sejħiet ippubblikati (kurrenti u/jew magħluqa) kif ukoll il-lista ta' għotjiet mogħtija.

Aktar informazzjoni dwar L-ewwel impjieg EURES tiegħek fuq il-portal EURES:

Azzjoni ta' L-ewwel impjieg EURES tiegħek

L-ewwel Impjieg EURES tiegħek lien proġett pilota bejn l-2012 u nofs l-2015. Din l-"azzjoni preparatorja" kienet iffinanzjata mill-baġit tal-UE tas-snin 2011-2013.

L-għan tagħha kien li jgħin liċ-ċittadini żgħażagħ tal-UE bejn 18 u 30 sena jsibu xogħol, traineeship jew apprendistat f'pajjiż tal-UE.

Ir-rapport ta' evalwazzjoni interim ta' YfEJ jagħti ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati miksuba fl-ewwel sentejn u l-isfidi ewlenin għall-futur.

Qed issir evalwazzjoni ex-post sat-tielet kwart tal-2016.

L-objettiv huwa

 • l-aċċertazzjoni u t-tlestija tas-sejbiet tal-evalwazzjoni interim
 • l-eżaminar tal-kostijiet, il-benefiċċji u l-impatti tal-azzjoni u għażliet oħra għall-futur.

  Aqsam

 • Twitter Facebook Ixxerja fuq Google+