Navigacijski put

Tvoj prvi posao preko EURES-a

Što je to?

„Tvoj prvi posao preko EURES-a” program je mobilnosti kojim se pomaže mladim Europljanima da pronađu posao, pripravnički staž ili naukovanje u drugim državama EU-a.

Program je dio paketa Mladi u pokretu i Inicijative o mogućnostima za mlade. Mogao bi se uvrstiti u nacionalne programe Jamstva za mlade koji uključuju suradnju s drugim državama EU-a.

Cilj programa „Tvoj prvi posao preko EURES-a” za 2015. jest pomoći oko 5000 mladih ljudi da pronađu posao u drugim državama EU-a. Inicijativom se obuhvaća samo ograničen broj službi za zapošljavanje.

U sklopu programa „Tvoj prvi posao preko EURES-a” ispituje se nov način pružanja prilagođenih usluga mobilnosti na tržištu rada mladima i poslodavcima. U okviru tog programa državne službe za zapošljavanje nude potporu – informacije, zapošljavanje, povezivanje, posredovanje i financiranje – mladima koji traže zaposlenje i poduzećima zainteresiranima za zapošljavanje ljudi iz inozemstva. Financiranje je podložno uvjetima i postupcima pojedinačnih službi za zapošljavanje.

Dodatne informacije potražite na popisu službi za zapošljavanje i partnerskih organizacija koje sudjeluju u programu ili na njihovim web-mjestima.

U izvješću o ocjeni programa Tvoj prvi posao preko EURES-a naveden je pregled rezultata koji su postignuti tijekom prve dvije godine njegove provedbe te glavni izazovi koje će u budućnosti trebati riješiti.

Tko ima pravo na potporu?

  • Državljani EU-a u dobi od 18 do 30 godina koji žive u bilo kojoj državi EU-a.
  • Svi poslodavci s poslovnim nastanom u državama EU-a koji nude ugovore u trajanju od najmanje 6 mjeseci, pod uvjetom da su plaća i radni uvjeti u skladu s nacionalnim radnim pravom.

Kakvi oblici potpore su na raspolaganju?

Za mlade

U sklopu programa financiraju se tečajevi jezika ili drugi oblici osposobljavanja. Njime se pokrivaju i putni troškovi mladim ljudima koji se prijavljuju na radna mjesta ili na osposobljavanje kroz rad (praksu), čime im se omogućuje odlazak na razgovore za posao i preseljenje u druge države EU-a radi zapošljavanja.

Paket mobilnosti uključuje nove mjere potpore za mlade koje su opisane u vodiču za 2014. – 2015.

Za poslodavce

Poduzeća s manje od 250 zaposlenih mogu se prijaviti za financijsku potporu za pokrivanje troškova osposobljavanja novozaposlenih radnika, pripravnika ili vježbenika te za pomoć pri njihovu nastanu.

Kako sudjelovati u programu?

U vodiču programa „Tvoj prvi posao preko EURES-a” navedeni su uvjeti i pravila sudjelovanja u programu. Trenutačno su na raspolaganju dvije verzije vodiča:

U nastavku možete pronaći:

  • popis službi za zapošljavanje koje nude program, u skladu s jednim od gore navedenih vodiča
  • informacijske točke u državama EU-a koje sudjeluju u programu.

Ako vaša država još ne nudi te usluge, možete kontaktirati bilo koju od dolje navedenih organizacija.

Službe za zapošljavanje programa „Tvoj prvi posao preko EURES-a”

    Prosljeđivanje:

  • Podijeli na Twitteru Podijeli na Facebooku Podijeli na Google+