Cosán nascleanúna

Do chéad phost EURES

Cuidiú le daoine óga

"Scéim soghluaisteachta spriocdhírithe" is ea Do chéad phost EURES. Is é aidhm na scéime seo:

 • folúntais a líonadh in earnáil, i ngairm, i dtír nó i ngrúpa tíortha áirithe, nó
 • cúnamh a thabhairt do ghrúpaí áirithe oibrithe a bhfuil luí acu le taisteal, daoine óga mar shampla.

Conas a oibríonn sé?

 • Is féidir le daoine óga agus fostóirí ó 28 dtír an Aontais, maille leis an Iorua agus an Íoslainn, cur isteach ar an scéim Do chéad phost EURES.
 • Caithfidh iarrthóirí bheith ina náisiúnaigh de thír de na tíortha sin, agus ina gcónaí go dleathach i gceann acu freisin.
 • Is é aidhm na scéime
  • cuidiú le daoine óga atá suas le 35 bliana d'aois post, tréimhse oiliúna nó printíseacht a aimsiú i mBallstát eile.
  • cuidiú le fostóirí daoine oilte a aimsiú do na folúntais is deacair a líonadh.
 • Is cuibhreannais a bhfuil seirbhísí EURES taobh thiar díbh, agus a bhfuil ar a laghad seacht dtír páirteach iontu, a chuireann na gníomhaíochtaí i bhfeidhm.

Conas a mhaoinítear é?

Ó 2014, tá Do chéad phost EURES á mhaoiniú faoin ais EURES den chlár EaSI.

Maoinítear gníomhaíochtaí trí ghlaonna ar thograí gach bliain. Le tuilleadh eolais a fháil faoin scéim féach na glaonna ar thograí atá foilsithe (cinn reatha agus/nó cinn atá dúnta) agus an liosta de dheontais a bronnadh.

Tuilleadh eolais faoi Do chéad phost EURES ar thairseach gréasáin EURES:

Gníomhaíocht ullmhúcháin Do chéad phost EURES

Bhí Do chéad phost EURES a reáchtáil mar scéim phíolótach idir 2012 agus lár 2015. Is faoi na blianta 2011-2013 de bhuiséad an Aontais a maoiníodh an "ghníomhaíocht ullmhúcháin" seo.

Is é ba chuspóir dó cabhrú le saoránaigh óga de chuid an Aontais, a bhí idir 18 agus 30 bliain d'aois post, tréimhse oiliúna nó printíseacht a aimsiú in aon tír san Aontas.

tuarascáil mheastóireachta eatramhach faoi Do chéad phost EURES a thugann léargas ar na torthaí a bhí ar an gcéad dhá bhliain den scéim agus ar na príomhdhúshláin a bheidh ann amach anseo.

Beidh meastóireacht ex-post a reáchtáil go dtí an tríú ráithe de 2016.

Is é an cuspóir atá léi

 • an méid a fuarthas amach sa mheastóireacht eatramhach a bheachtú agus a chomhlánú
 • scrúdú a dhéanamh ar chostas, ar thairbhe agus ar thionchar na scéime agus roghanna eile don am atá le teacht.

Anseo tá an Treochlár a bhaineann le meastóireacht ex-post ar Do chéad phost EURES.


  Scaip

 • Twit it Twit it Roinn ar Facebook Roinn ar Facebook Scaip ar Google+