Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Eka Eures-työpaikka

Eka Eures-työpaikka

Eka Eures-työpaikka -ohjelma tukee nuoria, jotka hakevat työ-, harjoittelu- tai oppisopimuspaikkaa toisesta EU-maasta.

Se on yksi Nuoret liikkeellä -toimenpidepaketin ja Mahdollisuuksia nuorille -aloitteen toimista. Ohjelma voidaan yhdistää kansallisiin nuorisotakuujärjestelmiin, jos niihin kuuluu yhteistyö muiden EU-maiden kanssa.

Vuonna 2015 tavoitteena on, että 5 000 nuorta löytää Eka Eures-työpaikka -ohjelman avulla työ- tai harjoittelupaikan kotimaansa ulkopuolelta. Huom. Mukana on vain joitakin työnvälityspalveluja.

Eka Eures-työpaikka -ohjelmassa kokeillaan uudenlaista palvelua, joka on räätälöity nuorten ja työnantajien tarpeisiin. Ohjelman puitteissa nuoret työnhakijat ja ulkomaisia työntekijöitä hakevat yritykset saavat palveluja ja tukea EU-maissa toimivista työnvälityspalveluista. Apua annetaan esimerkiksi tiedonhankinnassa, rekrytoinnissa ja rahoituksen haussa. Kansalliset tahot myös päättävät rahoitusehdoista ja -menettelyistä.

Lisätietoa saa ohjelmaan osallistuvista työnvälityspalveluista ja organisaatioista tai niiden verkkosivustoilta (ks. luettelo sivun lopussa).

Eka Eures-työpaikka -ohjelman arviointiraportissa kuvataan ohjelman kahden ensimmäisen toteutusvuoden tuloksia ja tulevia haasteita.

Tuensaajat

  • 18–30-vuotiaat EU-kansalaiset, jotka asuvat jossakin EU-maassa
  • työnantajat/yritykset, joiden laillinen kotipaikka on jossakin EU-maassa ja jotka tekevät vähintään 6 kuukautta kestävän työsopimuksen kansallisen työlainsäädännön mukaisilla palkka- ja työehdoilla

Tukimuodot

Nuorille

Ohjelmasta myönnetään rahoitusta kielikursseja ja muuta koulutusta varten. Rahoitustukea voi saada myös paikanhakuun liittyviin matkakuluihin (matka työhaastatteluun ja/tai muutto toiseen EU-maahan).

Uusimmat tukimuodot kuvataan kauden 2014–2015 ohjelmaoppaassa.

Työnantajille

Alle 250 työntekijän yritykset voivat saada rahoitustukea uuden työntekijän, harjoittelijan tai oppisopimusoppilaan koulutus- ja asettautumiskuluihin.

Hakumenettely

Osallistumisehdot ja -säännöt kuvataan Eka Eures-työpaikka -oppaassa. Oppaasta on 2 versiota:

Yhteystiedot (ks. luettelot sivun lopussa):

  • ohjelmaan osallistuvat työnvälityspalvelut
  • ohjelmaan osallistuvien EU-maiden neuvontapalvelut

Jos oma maasi ei ole mukana, voit ottaa yhteyttä mihin tahansa mainituista organisaatioista.

Eka Eures-työpaikka -työnvälityspalvelut

    Jaa

  • Lähetä Twitteriin Jaa Facebookissa Jaa Google+:ssa