Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Eka Eures-työpaikka

Nuorten apuna työnhaussa

Eka Eures-työpaikka -ohjelma on nuorille tarkoitettu nk. kohdennettu liikkuvuusjärjestely. Sen avulla pyritään

  • täyttämään avoimia työpaikkoja tietyllä alalla, tietyssä ammatissa, maassa tai maaryhmässä
  • tukemaan tiettyjä työntekijäryhmiä, kuten nuoria, joilla on valmiutta liikkuvuuteen.

Miten Eka Eures-työpaikka toimii?

  • Eka Eures-työpaikka -ohjelman tavoitteena on tarjota työ-, harjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja alle 35-vuotiaille.
  • Ohjelma kattaa EU-maat sekä Norjan ja Islannin.
  • Toimintaa toteuttavat Eures-työnvälitysverkoston koordinoimat yhteenliittymät, joihin kuuluu vähintään seitsemän maata.

Rahoitus

Vuodesta 2014 lähtien Eka Eures-työpaikka -ohjelmaa rahoitetaan EaSI-ohjelman Eures-lohkosta.

Toimien rahoitus toteutuu käytännössä vuotuisten ehdotuspyyntöjen kautta:

  • 2014: Ensimmäisen ehdotuspyynnön budjetti oli 6,9 miljoonaa euroa. Sen yhteydessä hyväksyttiin kaksi hanketta, joista kummallekin on myönnetty rahoitusta noin 3,5 miljoonaa euroa kahdeksi vuodeksi. Toimet käynnistyivät helmikuussa 2015.
  • 2015: Vuonna 2015 julkaistiin uusi ehdotuspyyntö, jonka budjetti on noin 8 miljoonaa euroa. Vastausaika päättyi 26.6. Toimien on määrä käynnistyä vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä.

Lisätietoa Eka Eures-työpaikka -ohjelmasta on Eures-portaalissa:

Eka Eures-työpaikka -valmistelutoimi

Eka Eures-työpaikka -ohjelma käynnistettiin pilottina, joka kesti vuodesta 2012 toukokuuhun 2015. Toimi rahoitettiin EU:n talousarviosta vuosilta 2011–2013.

Ohjelman tarkoituksena oli tukea 18–30-vuotiaita nuoria, jotka hakevat työ-, harjoittelu- tai oppisopimuspaikkaa toisesta EU-maasta.

Eka Eures-työpaikka -arviointiraportissa kuvataan ohjelman kahden ensimmäisen toteutusvuoden tuloksia ja tulevia haasteita.

Eka Eures-työpaikka -väliraporteissa esitetään kunkin vuosineljänneksen keskeisimmät saavutukset.

    Jaa

  • Lähetä Twitteriin Jaa Facebookissa Jaa Google+:ssa