Navigatsioonitee

Sinu esimene EURESi töökoht

Mis see on?

Selle tööalase liikuvuse kava eesmärk on aidata noortel eurooplastel leida tööd teistes ELi liikmesriikides.

See on üks meetmetest Euroopa 2020. aasta strateegia juhtalgatuses Noorte liikuvus ja noortele pakutavate võimaluste algatuses.

Algatuse „Sinu esimene EURESi töökoht” eesmärk aastateks 2012–2014 on aidata umbes 5 000 inimesel leida töökoht ELis. Tegevust alustati 2012. aastal ning sellesse on kaasatud vaid piiratud arv tööturuasutusi ja tööpakkumisi.

Üksikasjadega tutvumiseks vaadake nimekirja „Sinu esimene EURESi töökoht” talitused ja partnerid või nende veebisaite allpool.

Algatuse „Sinu esimene EURESi töökoht” aluseks on riiklike tööturuasutuste toetus (teave, töökoha otsingud, värbamine, rahastamine) nii noortele tööotsijatele kui ka ettevõtjatele, kes on huvitatud töötajate värbamisest väljastpoolt oma asukohariiki. Rahastamine sõltub nende asutuste kehtestatud tingimustest ja korrast.

Keda toetatakse?

Tööotsijaid, kes:

 • on vanuses 18–30;
 • on ELi kodanikud;
 • elavad seaduslikult ELi liikmesriigis.

Tööandjaid, kes:

 • on seaduslikult asutatud ettevõtjad ELi liikmesriigis;
 • otsivad töötajaid konkreetsetele ametikohtadele, millele nad ei leia töötajaid oma koduriigist;
 • pakuvad vähemalt 6-kuulisi lepinguid asjaomase liikmesriigi tööõigusele vastava töötasu ja -tingimustega.

Kuidas toetatakse?

Tööotsijad

 • Töövahendus ja abi töökoha leidmisel
 • Rahaline toetus intervjuule sõitmisega seotud kulude katmiseks ja/või välismaale kolimiseks seal tööle asumise eesmärgil
 • Koolitus (keeleõpe, isikuomaduste arendamine)

Tööandjad

 • Toetus töötajate värbamisel.
 • Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (kuni 250 töötajat ettevõttes) võivad taotleda rahalist toetust äsja tööle värvatud töötajate koolituskulude osaliseks katmiseks ning nende sisseseadmise toetamiseks.

Toetuskõlbulikkus puudub töö korral ELi institutsioonides ja asutustes ning muudes rahvusvahelistes poliitilistes, majandus-, sotsiaal- ja teadusorganisatsioonides (näiteks ÜRO asutused, OECD, Euroopa Nõukogu, Rahvusvaheline Tööorganisatsioon või muu sarnane).

Kuidas osaleda?

Allpool on loetletud algatust „Sinu esimene EURESi töökoht” rakendavad tööturuasutused ning asjakohased infopunktid ELi liikmesriikides.

Kui teie riik veel kõnealuseid teenuseid ei paku, võite ühendust võtta mõne allpool nimetatud organisatsiooniga.

Lisateave: „Sinu esimene EURESi töökoht” – nendes juhistes sisalduv teave kehtib 2014. aastal kuni edasise teavitamiseni. Ajakohastatud versioon on kavas avaldada 2014. aasta teises kvartalis.

„Sinu esimene EURESi töökoht” talitused

  Jaga

 • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel