Navigatsioonitee

Sinu esimene EURESi töökoht

Noorte aitamine

„Sinu esimene EURESi töökoht” on sihipärane tööalase liikuvuse kava. Selle eesmärk on:

 • täita vabu töökohti teatavas sektoris, teataval kutsealal, teatavas riigis või riikide rühmas või
 • toetada teatavaid liikuda soovivate töötajate rühmi, nagu noored.

Kuidas see toimib?

 • „Sinu esimene EURESi töökoht” on mõeldud noortele kandidaatidele ja tööandjatele 28s ELi liikmesriigis ning Norras ja Islandil.
 • Kandidaadid peavad olema eespool nimetatud riikide kodanikud ja seaduslikud elanikud.
 • Kavaga püütakse aidata:
  • kuni 35-aastasi noori töö-, praktika- või õpipoisikoha leidmisel mõnes teises liikmesriigis;
  • tööandjaid oskustöötajate leidmisel raskesti täidetavatele vabadele töökohtadele.
 • Meetmeid rakendavad EURESi talituste juhitavad konsortsiumid, mis hõlmavad vähemalt seitset riiki.

Kuidas seda rahastatakse?

Alates 2014. aastast rahastatakse liikuvuskava „Sinu esimene EURESi töökoht” Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi tegevussuuna „EURES” raames.

Meetmeid rahastatakse iga-aastaste projektikonkursside kaudu:

 • 2014: esimese projektikonkursi eelarve oli 6,9 miljonit eurot. Kahele projektile eraldati 24-kuuliseks ajavahemikuks kummalegi 3,5 miljonit eurot. Meetmed algasid 2015. aasta veebruaris.
 • 2015: umbes 8 miljoni euro suuruse eelarvega uus projektikonkurss oli avatud 26. juunini 2015. Meetmed algavad 2015. aasta viimases kvartalis.
   

Rohkem teavet kava „Sinu esimene EURESi töökoht” kohta portaalis EURES:

„Sinu esimene EURESi töökoht” – ettevalmistav tegevus

„Sinu esimene EURESi töökoht” toimis katseprojektina ajavahemikus alates aastast 2012 kuni viimase projektide etapi lõpuni mais 2015. Ettevalmistavat tegevust rahastati ELi 2011.–2013. aasta eelarvest.

Selle eesmärk oli aidata ELi noortel kodanikel vanuses 18–30 leida töökoht, praktika või õpipoisikoht mis tahes ELi liikmesriigis.

Kava „Sinu esimene EURESi töökoht” hindamisaruandes antakse ülevaade kahe esimese aasta jooksul saavutatud tulemustest ja peamistest väljakutsetest tulevikus.

Kava „Sinu esimene EURESi töökoht” edusamme käsitlevas kokkuvõtvas aruandes tuuakse välja meetmete peamised saavutused kvartalite kaupa.


  Jaga

 • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel