Sti

Dit første EURES-job

Hvad er det?

En jobmobilitetsordning, som hjælper unge europæere med at finde et job, en praktikplads eller læreplads i et andet EU-land.

Ordningen er en del af pakken Unge på vej og initiativet Muligheder for unge. Den kan indarbejdes i nationale garantiordninger for unge, som omfatter samarbejde med andre EU-lande.

Målet for Dit første EURES-job for 2015 er at hjælpe omkring 5 000 mennesker med at finde job i et andet EU-land. Initiativet vedrører kun et begrænset antal arbejdsformidlinger.

Dit første EURES-job tester en ny måde at yde personaliserede jobmobilitetsydelser til unge og arbejdsgivere. Med ordningen yder nationale arbejdsformidlinger støtte – information, ansættelse, jobmatching, udstationering og finansiering – til både unge jobsøgende og virksomheder, der er interesserede i at ansætte personale fra udlandet. Støtten afhænger af disse arbejdsformidlingers vilkår og procedurer.

Evatlueringsrapporten om Dit Første EURES-job giver et overblik over de resultater, der er opnået i de to første driftsår, og de største udfordringer, der skal tackles i fremtiden.

Hvem kan få støtte?

  • EU-borgere på mellem 18 og 30 år, som bor i et EU-land.
  • Alle lovligt etablerede arbejdsgivere i et EU-land, som tilbyder kontrakter af mindst 6 måneders varighed, hvis løn og andre vilkår svarer til den nationale arbejdsmarkedslovgivning.

Hvilken støtte kan man få?

Unge

Ordningen finansierer sprogkurser og andre kurser. Den dækker også rejseomkostninger for unge, som søger job eller arbejdsbaseret uddannelse, så de har mulighed for at deltage i jobsamtaler og etablere sig i andre EU-lande og arbejde dér.

Mobilitetspakken omfatter nye støtteforanstaltninger for unge, som er beskrevet i vejledningen Dit første EURES-job.

Arbejdsgivere

Virksomheder med op til 250 ansatte kan søge om økonomisk støtte til uddannelse af nyansatte, praktikanter eller lærlinge og til at hjælpe dem med at etablere sig.

Hvordan deltager jeg?

Vejledningen til Dit første EURES-job indeholder vilkår og regler for deltagelse.

Nedenfor finder du links til:

  • de arbejdsformidlinger, der er med i ordningen
  • informationssteder i EU-partnerlandene

Du kan finde flere detailjer på listen over arbejdsformidlinger og partnerinformationssteder på EU-plan.

Hvis disse tjenester endnu ikke findes i dit hjemland, kan du kontakte en af organisationerne nedenfor.

Arbejdsformidlinger under Dit første EURES-job

    Del

  • Send til Twitter Del på Facebook Del på Google+