Cesta

Tvoje první práce přes EURES

O co se jedná?

Program Tvoje první práce přes EURES se snaží pomoci mladým Evropanům najít si zaměstnání, stáž nebo učňovskou praxi v některé ze zemí Unie.

Je součástí balíčku iniciativ Mládež v pohybu a Příležitosti pro mladé. Členské státy jej mohou rovněž začlenit do svých programů Záruka pro mladé lidi, které zahrnují spolupráci s ostatními zeměmi Unie.

Cílem programu Tvoje první místo přes EURES na rok 2015 je pomoci přibližně 5 000 lidí najít práci v zahraniční v rámci EU. Do této iniciativy je zapojen pouze omezený počet služeb zaměstnanosti (úřadů práce).

Program tak testuje nový způsob poskytování individualizovaných služeb pracovní mobility mladým lidem a zaměstnavatelům. V rámci programu poskytnou služby zaměstnanosti jednotlivých států podporu (informace, nábor, výběr vhodných kandidátů na vypsaná místa, umístění a financování) jak mladým uchazečům o práci, tak podnikům, které mají zájem zaměstnat pracovníka ze zahraničí. Financování probíhá podle podmínek a postupů, které si stanoví tyto úřady.

Více informací vám sdělí konkrétní služby zaměstnanosti a partnerské organizace účastnící se programu nebo je najdete na jejich internetových stránkách.

Kdo může zažádat o podporu?

  • Státní příslušníci zemí EU ve věku od 18 do 30 let s bydlištěm v kterémkoli státě Unie.
  • Všichni zaměstnavatelé legálně usazení v zemích EU, kteří nabízejí pracovní smlouvu v trvání alespoň šesti měsíců a podmínky a plat v souladu s pracovním právem dané země.

Jaká pomoc je k dispozici?

Pro mladé lidi

Z programu jsou hrazeny jazykové kurzy nebo jiné formy vzdělávání. Rovněž hradí cestovní náklady pro mladé lidi, kteří žádají o zaměstnání nebo odbornou praxi. Jedná se o náklady na cestu na místo pracovního pohovoru v jiné zemi EU a na usazení v této zemi po přijetí do zaměstnání.

Balíček mobility obsahuje nová opatření na podporu mladých lidí (viz příručka na období 2014–2015).

Pro zaměstnavatele

Podniky s méně než 250 zaměstnanci mohou zažádat o finanční podporu na zaškolení nových pracovníků, stážistů nebo učňů a na pomoc s jejich zařazením se do pracovního prostředí.

Jak se do programu přihlásit?

Příručka Tvoje první práce přes EURES uvádí podmínky a pravidla účasti. V současné době existují 2 verze této příručky:

Níže uvádíme:

  • seznam služeb zaměstnanosti, které program nabízejí v souladu s jednou z výše uvedených příruček
  • informační místa v zemích EU, které se programu účastní.

Pokud ve vašem státě tyto služby ještě neexistují, obraťte se na některou z níže uvedených organizací.

Služby zaměstnanosti nabízející program Tvoje první práce přes EURES

    Sdílet

  • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+