Cesta

Tvoje první práce přes EURES

Pomoc mladým lidem

Tvoje první práce přes EURES je cíleným programem mobility. Tyto programy mají za cíl:

 • zaplnit mezery na trhu v určitém odvětví, zaměstnání, zemi nebo skupině zemí nebo
 • podpořit určitou skupinu pracovníků s předpoklady k mobilitě (např. mladí lidé)

Jak program funguje?

 • Program Tvoje první práce přes EURES je určen mladým uchazečům o práci a zaměstnavatelům z 28 členských zemí EU, z Norska a Islandu.
 • Uchazeči musí být státními příslušníky některé z uvedených zemí a musí mít v některé z nich trvalý pobyt.
 • Cílem programu je pomoci
  • mladým lidem do 35 let najít si zaměstnání, stáž či učňovské místo v jiném členském státě.
  • zaměstnavatelům najít vhodné uchazeče s dovednostmi či kvalifikací, jež potřebují pro svá volná pracovní místa.
 • Programu realizují konsorcia pod vedením služby EURES, přičemž v každém konsorciu musí působit nejméně 7 zemí.

Jak je to s financováním?

Od roku 2014 se program Tvoje první práce přes EURES financuje v rámci osy EURES programu EaSI.

Financování jednotlivých činností vychází z každoročních výzev k předkládání návrhů:

 • 2014 – k první výzvě k předkládání návrhů byl k dispozici rozpočet ve výši 6,9 milionu eur. Vybrány byly dva projekty v trvání 24 měsíců, každý z nich měl rozpočet 3,5 milionu eur. Projekty byly zahájeny v únoru 2015.
 • 2015 – k nová výzva k předkládání návrhů platné do 26. června 2015 byl k dispozici rozpočet ve výši 8 milionů eur. Projekty by měly být zahájeny v posledním čtvrtletí roku 2015.

Další informace o programu Tvoje první práce přes EURES na portále EURES:

Tvoje první práce přes EURES – přípravná akce

V období od roku 2012 do konce poslední vlny projektů v květnu 2015 probíhala přípravná (pilotní) fáze programu, která byla financována z prostředků rozpočtu EU v letech 2011–2013.

Cílem bylo pomoci mladým občanům ve věku od 18 do 30 let najít zaměstnání, stáž nebo učební poměr v některé ze zemí EU.

Hodnotící zpráva programu Tvoje první práce přes EURES podává přehled výsledků, jichž bylo dosaženo v průběhu prvních dvou let, a hlavních výzev do budoucna.

Souhrnná zpráva programu Tvoje první práce přes EURES čtyřikrát ročně předkládá hlavní úspěchy aktivit programu.


  Sdílet

 • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+