Cesta

Tvoje první práce přes EURES

O co se jedná?

Program Tvoje první práce přes EURES se snaží pomoci mladým Evropanům najít si zaměstnání, stáž nebo učňovskou praxi v některé ze zemí Unie.

Je součástí balíčku iniciativ Mládež v pohybu a Příležitosti pro mladé. Členské státy jej mohou rovněž začlenit do svých programů Záruka pro mladé lidi, které zahrnují spolupráci s ostatními zeměmi Unie.

Cílem programu Tvoje první místo přes EURES na rok 2015 je pomoci přibližně 5 000 lidí najít práci v zahraniční v rámci EU. Do této iniciativy je zapojen pouze omezený počet služeb zaměstnanosti (úřadů práce).

Program tak testuje nový způsob poskytování individualizovaných služeb pracovní mobility mladým lidem a zaměstnavatelům. V rámci programu poskytnou služby zaměstnanosti jednotlivých států podporu (informace, nábor, výběr vhodných kandidátů na vypsaná místa, umístění a financování) jak mladým uchazečům o práci, tak podnikům, které mají zájem zaměstnat pracovníka ze zahraničí. Financování probíhá podle podmínek a postupů, které si stanoví tyto úřady.

Více informací vám sdělí konkrétní služby zaměstnanosti a partnerské organizace účastnící se programu nebo je najdete na jejich internetových stránkách.

Hodnotící zpráva programu Tvoje první práce přes EURES obsahuje přehled výsledků, kterých se podařilo dosáhnout za první dva roky trvání programu, a nastiňuje hlavní úkoly, které je třeba řešit v budoucnu.

Kdo může zažádat o podporu?

  • Státní příslušníci zemí EU ve věku od 18 do 30 let s bydlištěm v kterémkoli státě Unie.
  • Všichni zaměstnavatelé legálně usazení v zemích EU, kteří nabízejí pracovní smlouvu v trvání alespoň šesti měsíců a podmínky a plat v souladu s pracovním právem dané země.

Jaká pomoc je k dispozici?

Pro mladé lidi

Z programu jsou hrazeny jazykové kurzy nebo jiné formy vzdělávání. Rovněž hradí cestovní náklady pro mladé lidi, kteří žádají o zaměstnání nebo odbornou praxi. Jedná se o náklady na cestu na místo pracovního pohovoru v jiné zemi EU a na usazení v této zemi po přijetí do zaměstnání.

Balíček mobility obsahuje nová opatření na podporu mladých lidí (viz příručka na období 2014–2015).

Pro zaměstnavatele

Podniky s méně než 250 zaměstnanci mohou zažádat o finanční podporu na zaškolení nových pracovníků, stážistů nebo učňů a na pomoc s jejich zařazením se do pracovního prostředí.

Jak se do programu přihlásit?

Příručka Tvoje první práce přes EURES uvádí podmínky a pravidla účasti. V současné době existují 2 verze této příručky:

Níže uvádíme:

  • seznam služeb zaměstnanosti, které program nabízejí v souladu s jednou z výše uvedených příruček
  • informační místa v zemích EU, které se programu účastní.

Pokud ve vašem státě tyto služby ještě neexistují, obraťte se na některou z níže uvedených organizací.

Služby zaměstnanosti nabízející program Tvoje první práce přes EURES

    Sdílet

  • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+