Cesta

Tvoje první práce přes EURES

Pomoc mladým lidem

Tvoje první práce přes EURES je cíleným programem mobility. Tyto programy mají za cíl:

  • zaplnit mezery na trhu v určitém odvětví, zaměstnání, zemi nebo skupině zemí nebo
  • podpořit určitou skupinu pracovníků s předpoklady k mobilitě (např. mladí lidé)

Jak to funguje?

  • Tvoje první práce přes EURES zprostředkovává pracovní místa, stáže a učební poměry uchazečům do 35 let.
  • Program se vztahuje na EU28 plus Norsko a Island.
  • Činnost programu realizují konsorcia pod vedením služeb EURES, která zahrnují nejméně sedm zemí.

Jak je to s financováním?

Od roku 2014 se program Tvoje první práce přes EURES financuje v rámci osy EURES programu EaSI.

Financování jednotlivých činností vychází z každoročních výzev k předkládání návrhů:

  • 2014 – k první výzvě k předkládání návrhů byl k dispozici rozpočet ve výši 6,9 milionu eur. Vybrány byly dva projekty v trvání 24 měsíců, každý z nich měl rozpočet 3,5 milionu eur. Projekty byly zahájeny v únoru 2015.
  • 2015 – k nová výzva k předkládání návrhů platné do 26. června 2015 byl k dispozici rozpočet ve výši 8 milionů eur. Projekty by měly být zahájeny v posledním čtvrtletí roku 2015.

Další informace o programu Tvoje první práce přes EURES na portále EURES:

Tvoje první práce přes EURES – přípravná akce

V období od roku 2012 do konce poslední vlny projektů v květnu 2015 probíhala přípravná (pilotní) fáze programu, která byla financována z prostředků rozpočtu EU v letech 2011–2013.

Cílem bylo pomoci mladým občanům ve věku od 18 do 30 let najít zaměstnání, stáž nebo učební poměr v některé ze zemí EU.

Hodnotící zpráva programu Tvoje první práce přes EURES podává přehled výsledků, jichž bylo dosaženo v průběhu prvních dvou let, a hlavních výzev do budoucna.

Souhrnná zpráva programu Tvoje první práce přes EURES čtyřikrát ročně předkládá hlavní úspěchy aktivit programu.

    Sdílet

  • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+