Cesta

Tvoje první práce přes EURES

O co se jedná?

Cílem tohoto programu je pomoci mladým Evropanům najít si práci v jiné zemi Evropské unie.

Spadá pod stěžejní iniciativu Evropy 2020 Mládež v pohybu a iniciativu Příležitosti pro mladé.

Díky programu Tvoje první práce přes EURES by mělo v období 2012–2014 práci získat 5 000 lidí z celé EU. Do programu, který byl zahájen v roce 2012, budou zapojeny vybrané úřady práce a pracovní nabídky. 

Více informací najdete v seznamu úřadů práce a partnerských organizací nebo na níže uvedených internetových stránkách.

V rámci programu Tvoje první práce přes EURES pomáhají úřady práce členských zemí nejen mladým uchazečům o práci, ale i podnikům, které mají zájem o nábor pracovníků ze zahraničí. Poskytují jim informace a finanční prostředky, pomáhají s vyhledáváním volných pracovních míst, náborem zaměstnanců apod. Finanční prostředky se poskytují poté, co zájemci splní stanovené podmínky a správní formality, jež tyto úřady vyžadují.

Kdo může zažádat o pomoc?

Uchazeči o práci , kteří:

 • jsou ve věku 18–30 let
 • jsou státními příslušníky jedné z členských zemí EU
 • legálně pobývají v některé ze zemí Unie

Zaměstnavatelé, kteří:

 • mají sídlo v některé ze zemí EU
 • hledají pracovníky s takovým profilem, který nemohou ve své domovské zemi najít
 • nabízejí pracovní smlouvu v minimální délce 6 měsíců, a to za platebních a pracovních podmínek, které odpovídají pracovnímu právu dané země

Jaká pomoc je nabízena?

Pro uchazeče o zaměstnání

 • Poradenství při stanovení vhodného pracovního zařazení a pomoc při hledání pracovního místa.
 • Financování nákladů na cestu na místo konání pohovoru, popř. na přestěhování do zahraničí, v případě, že uchazeč práci získá.
 • Školení (jazykové, soft skills).

Zaměstnavatelé

 • Pomoc při náboru zaměstnanců.
 • Malé a střední podniky (s maximálně 250 zaměstnanci) mohou zažádat o finanční pomoc na pokrytí části nákladů spojených se školením nových pracovníků a jejich usazením.

Do programu nejsou zařazena pracovní místa v evropských organizacích a institucích a dalších mezinárodních politických, ekonomických, socíálních a vědeckých organizacích (např. OSN, OECD, Rada Evropy, Mezinárodní organizace práce a další), ani v nadnárodních regulačních orgánech a agenturách.

Jak se přihlásit?

V níže uvedeném seznamu najdete kontakty na všechny úřady práce, které se programu Tvoje první práce přes EURES účastní, a také na všechna informační centra v členských státech EU.

Pokud ve vašem státě tyto služby ještě neexistují, obraťte se na některou z níže uvedených organizací.

Další informace: Informace v průvodci programem Tvoje první práce přes EURES jsou platné v roce 2014 až do odvolání. Aktualizovaná verze publikace se plánuje na druhé čtvrtletí roku 2014.

Průvodce programem Tvoje první práce přes EURES

  Sdílet

 • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+