Cesta

Tvoje první práce přes EURES

O co se jedná?

Program „Tvoje první práce přes EURES“ se snaží pomoci mladým Evropanům najít si zaměstnání, stáž nebo odbornou praxi v některé ze zemí Unie.

Program je součástí balíčku iniciativ Mládež v pohybu a Příležitosti pro mladé. Členské státy jej mohou rovněž začlenit do svých programů Záruka pro mladé lidi, které zahrnují též element spolupráce s ostatními zeměmi Unie.

Cílem programu „Tvoje první místo přes EURES“ na rok 2015 je pomoci přibližně 5 000 mladých lidí najít práci v zahraniční v rámci EU. Do této iniciativy je zapojen pouze omezený počet úřadů práce a jiných služeb zaměstnanosti.

Program tak testuje nový způsob poskytování individualizovaných služeb pracovní mobility mladým lidem i zaměstnavatelům. V rámci programu poskytnou služby zaměstnanosti jednotlivých států podporu (informace, nábor, výběr vhodných kandidátů na vypsaná místa, umístění a financování) jak mladým uchazečům o práci, tak podnikům, které mají zájem zaměstnat pracovníka ze zahraničí. Financování probíhá podle podmínek a postupů, které si stanoví tyto úřady.

Hodnotící zpráva programu „Tvoje první práce přes EURES“ poskytuje přehled výsledků dosažených během prvních dvou let realizace iniciativy a také hlavních výzev, které je třeba do budoucna řešit.

Kdo může zažádat o podporu?

  • Státní příslušníci zemí EU ve věku od 18 do 30 let s bydlištěm v kterémkoli státě Unie.
  • Všichni zaměstnavatelé se sídlem v zemích EU, kteří nabízejí pracovní smlouvu v trvání alespoň šesti měsíců a podmínky a plat v souladu s pracovním právem dané země.

Jaká pomoc je nabízena?

Pro mladé lidi

Z programu jsou hrazeny jazykové kurzy a jiné formy vzdělávání. Rovněž se hradí cestovní náklady pro mladé lidi, kteří se ucházejí o zaměstnání nebo odbornou praxi. Jedná se o náklady na cestu na místo pracovního pohovoru v jiné zemi EU a na usazení v této zemi po přijetí do zaměstnání.

Balíček mobility obsahuje další opatření na podporu mladých lidí – viz příručka „Tvoje první místo přes EURES“.

Pro zaměstnavatele

Podniky s méně než 250 zaměstnanci mohou zažádat o finanční podporu na zaškolení nových pracovníků, stážistů nebo učňů a na pomoc s jejich zařazením se do pracovního prostředí.

Jak se do programu přihlásit?

Podmínky a pravidla účasti najdete v příručce Tvoje první práce přes EURES.

Dále zde uvádíme odkazy na:

  • subjekty, které jsou do programu zapojeny
  • informační místa v partnerských zemích EU.

Dále můžete využít seznam zúčastněných subjektů a partnerských informačních míst.

Pokud ve vašem státě tyto služby ještě neexistují, obraťte se na některou z níže uvedených organizací.

Služby zaměstnanosti nabízející program Tvoje první práce přes EURES

    Sdílet

  • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+