Διαδρομή πλοήγησης

PARES – εταιρική σχέση μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης

Σχετικά έγγραφα
PARES Strategic Dialogue Contracting Out Meeting Report  (2016)
pdf English
PARES launch conference: Report (2011)
pdf English
PARES launch conference: Agenda  (2011)
pdf Deutsch English español français italiano
PARES launch conference: Workshop Discussion Papers (2011)
pdf Deutsch English español français italiano
Small-Scale Study: Partnerships Among Employment Services (2011)
pdf English
Factsheet: PARES – Partnership between Employment Services (2011)
pdf Deutsch English español français italiano
Analytical paper: Subcontracting in Public Employment Services (2011)
pdf English