Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Vem kan få stöd?

Progressprogrammet ger ekonomiskt stöd till projekt med en stark europeisk dimension som kan tillföra ett mervärde för EU.

Programmet stödjer inte enskilda privata projekt. Sådana projekt kan eventuellt få pengar från Europeiska socialfonden eller det europeiska instrumentet för mikrolån.

Progressprogrammet vänder sig till

  • EU-länderna
  • kandidatländerna och de potentiella kandidatländerna
  • Efta- /EES-länderna (Norge, Island och Liechtenstein)

Följande organisationer kan delta i upphandlingar eller ansökningsomgångar, förutsatt att de uppfyller kriterierna i de tekniska specifikationerna:

  • Myndigheter
  • Lokala och regionala myndigheter
  • Offentliga arbetsförmedlingar
  • Nationella statistikkontor
  • Specialiserade organ, universitet och högskolor samt forskningsinstitut
  • Arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer och icke-statliga organisationer