Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Upravičenci

Program PROGRESS financira dejavnosti z močno evropsko razsežnostjo, ki so dovolj obsežne, da zagotavljajo dodano vrednost na ravni EU.

Program ne podpira posamičnih in zasebnih projektov posameznikov – ti lahko zaprosijo za sredstva Evropskega socialnega sklada ali Evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress.

V programu PROGRESS lahko sodelujejo:

  • 28 držav EU,
  • države kandidatke in potencialne države kandidatke,
  • države EFTA/EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn).

Na razpise za zbiranje predlogov ali javne razpise se lahko prijavijo različne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje iz tehničnih specifikacij:

  • nacionalni organi,
  • lokalni in regionalni organi,
  • državni zavodi za zaposlovanje,
  • državni statistični uradi,
  • specializirani organi, univerze in raziskovalni inštituti,
  • združenja delojemalcev/delodajalcev in nevladne organizacije.