Cale de navigare

Cine este eligibil?

PROGRESS sprijină financiar activităţi cu o puternică dimensiune europeană, a căror amploare poate însemna o valoare adăugată pentru UE.

Programul nu poate susţine proiecte ale unor persoane fizice. Acestea ar putea obţine sprijinul necesar din Fondul social european sau prin Instrumentul de microfinanţare Progress.

Programul PROGRESS este deschis participării:

  • celor 28 de state membre ale UE
  • ţărilor candidate şi potenţial candidate
  • ţărilor AELS/SEE (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein).

La cererile de propuneri sau cererile de ofertă pot răspunde, cu condiţia să îndeplinească toate criteriile menţionate în specificaţiile tehnice, următoarele tipuri de organizaţii:

  • autorităţi naţionale
  • autorităţi locale şi regionale
  • servicii publice de ocupare a forţei de muncă
  • institute naţionale de statistică
  • organisme specializate, universităţi şi institute de cercetare
  • asociaţii ale angajatorilor sau salariaţilor şi organizaţii neguvernamentale.