Ścieżka nawigacji

Kto się kwalifikuje?

Program PROGRESS wspiera finansowo działania o wymiarze ogólnoeuropejskim, które są realizowane na większą skalę i które przynoszą wartość dodaną na poziomie UE.

Program nie wspiera indywidualnych projektów realizowanych przez osoby prywatne – projekty takie mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress.

Program PROGRESS skierowany jest do:

 • 28 krajów UE
 • krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących
 • krajów EFTA/EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein) .

Na zaproszenia do składania wniosków lub zaproszenia do składania ofert mogą odpowiadać następujące organizacje, pod warunkiem że spełniają kryteria określone w specyfikacjach technicznych:

 • organy administracji krajowej
 • organy administracji lokalnej i regionalnej
 • publiczne służby zatrudnienia
 • krajowe urzędy statystyczne
 • wyspecjalizowane instytucje, uniwersytety i instytuty badawcze
 • stowarzyszenia pracodawców i pracowników oraz organizacje pozarządowe.

  Podziel się

 • Twitter Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Google+