Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Wie komen in aanmerking?

PROGRESS geeft financiële steun voor activiteiten die duidelijk op heel Europa gericht zijn en door hun schaal Europese meerwaarde kunnen bieden.

Het programma kan geen steun verlenen voor losse privé-projecten van particulieren. Daarvoor kan financiering worden aangevraagd bij het Europees Sociaal Fonds of de Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit.

PROGRESS staat open voor deelnemers uit:

  • de EU-landen
  • kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten
  • EVA/EER-landen (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)

De volgende soorten organisaties kunnen reageren op oproepen tot het indienen van voorstellen of aanbestedingen als ze voldoen aan de technische criteria:

  • nationale overheden
  • plaatselijke en regionale overheden
  • openbare diensten voor arbeidsbemiddeling
  • nationale bureaus voor de statistiek
  • gespecialiseerde instanties, universiteiten en onderzoeksinstellingen
  • werkgevers- en werknemersorganisaties en niet-gouvernementele organisaties