Cosán nascleanúna

Cé atá i dteideal?

Tacaíonn PROGRESS le maoiniú gníomhaíochtaí ina bhfuil toise láidir pan-Eorpach agus atá sách mór chun breisluach AE a chinntiú.

Ní féidir leis an gclár tacú le tionscadail phríobháideacha daoine ar bhonn cás-ar-chás - b'fhéidir go bhfaigheadh a leithéid de thionscadail deiseanna maoinithe ó Chiste Sóisialta na hEorpa nó an tSaoráid Eorpach um Micrimhaoiniú Foráis.

Tá rannpháirtíocht in PROGRESS ar oscailt do:

  • 28 Tír an AE
  • Thíortha is iarrthóirí agus tíorthóirí is iarrthóirí ionchasacha
  • Thíortha EFTA/EEA (an Iorua, an Íoslainn agus Lichtinstéin)

Féadfaidh na cineálacha eagras seo a leanas freagairt ar ghlao ar thograí nó ar ghlao ar thairiscint, ar choinníoll go gcomhlíonfaidh siad na sonraíochtaí teicniúla:

  • údaráis náisiúnta
  • údaráis réigiúnacha agus áitiúla
  • seribhísí fostaíochta poiblí
  • oifigí staidrimh náisiúnta
  • comhlachtaí speisialaithe, ollscoileanna agus forais taighde
  • cumainn fostóirí / fostaithe agus eagrais neamhrialtais.