Cosán nascleanúna

Cé atá i dteideal?

Tacaíonn PROGRESS le maoiniú gníomhaíochtaí ina bhfuil toise láidir pan-Eorpach agus atá sách mór chun breisluach AE a chinntiú.

Ní féidir leis an gclár tacú le tionscadail phríobháideacha daoine ar bhonn cás-ar-chás - b'fhéidir go bhfaigheadh a leithéid de thionscadail deiseanna maoinithe ó Chiste Sóisialta na hEorpa nó an tSaoráid Eorpach um Micrimhaoiniú Foráis.

Tá rannpháirtíocht in PROGRESS ar oscailt do:

 • 28 Tír an AE
 • Thíortha is iarrthóirí agus tíorthóirí is iarrthóirí ionchasacha
 • Thíortha EFTA/EEA (an Iorua, an Íoslainn agus Lichtinstéin)

Féadfaidh na cineálacha eagras seo a leanas freagairt ar ghlao ar thograí nó ar ghlao ar thairiscint, ar choinníoll go gcomhlíonfaidh siad na sonraíochtaí teicniúla:

 • údaráis náisiúnta
 • údaráis réigiúnacha agus áitiúla
 • seribhísí fostaíochta poiblí
 • oifigí staidrimh náisiúnta
 • comhlachtaí speisialaithe, ollscoileanna agus forais taighde
 • cumainn fostóirí / fostaithe agus eagrais neamhrialtais.

  Scaip

 • Twit it Twit it Roinn ar Facebook Roinn ar Facebook Scaip ar Google+