Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Kuka voi hakea rahoitustukea?

Progress-ohjelmasta myönnetään rahoitustukea hankkeisiin, joilla on vahva Euroopan laajuinen ulottuvuus ja jotka ovat riittävän suuria, jotta voidaan varmistaa EU:n tasolla saatava lisäarvo.

Ohjelmasta ei tueta yksittäisiä yksityisiä hankkeita, joille on tarjolla rahoitusmahdollisuuksia Euroopan sosiaalirahastosta tai eurooppalaisesta Progress-mikrorahoitusjärjestelystä.

Progress-ohjelmaan voivat osallistua

  • EU-maat
  • Ehdokasvaltiot ja mahdolliset ehdokasvaltiot
  • EFTA/ETA-valtiot (Norja, Islanti ja Liechtenstein)

Seuraavat organisaatiot voivat osallistua ehdotuspyyntöihin tai tarjouspyyntöihin, jos ne täyttävät hakemuksille asetetut ehdot:

  • kansalliset viranomaiset
  • paikalliset ja alueelliset viranomaiset
  • julkiset työvoimapalvelut
  • kansalliset tilastotoimistot
  • erityiselimet, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset
  • työnantaja- ja työntekijäjärjestöt sekä kansalaisjärjestöt.