Navigatsioonitee

Kes saavad toetust taotleda?

Programmi PROGRESS raames toetatakse meetmeid, millel on suur üleeuroopaline mõõde ning sobilik ulatus, et tagada ELi lisandväärtus.

Programmist ei toetata üksikisikute eraprojekte. Sellised projektid võivad leida rahastamisvõimalusi Euroopa Sotsiaalfondi või Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” raames.

Programmis PROGRESS võivad osaleda

  • ELi 28 liikmesriiki;
  • kandidaatriigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid;
  • EFTA/EMP riigid (Norral, Island ja Liechtenstein).

Järgmist tüüpi organisatsioonid võivad vastata konkursikutsele või pakkumiskutsele, kui nad vastavad tehniliste nõuetes esitatud kriteeriumitele:

  • riigi ametiasutused;
  • kohalikud ja piirkondlikud asutused;
  • riiklikud tööturuasutused;
  • riiklikud statistikaametid;
  • erialaasutused, ülikoolid ja uurimisinstituudid;
  • tööandjate ja töötajate ühendused ning valitsusvälised organisatsioonid.