Sti

Hvem er støtteberettiget?

Progressprogrammet giver økonomisk støtte til aktiviteter med en tydelig europæisk dimension af et omfang, der er tilstrækkeligt stort til at sikre merværdi på EU-plan.

Programmet støtter ikke enkeltpersoners særskilte private projekter. Den type projekter kan måske få støtte fra Den Europæiske Socialfond eller Den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress.

Progressprogrammet er åbent for:

  • de EU-lande
  • kandidatlande og mulige kandidatlande
  • EFTA-/EØS-lande (Norge, Island og Liechtenstein).

Følgende organisationer kan besvare en indkaldelse af forslag eller et udbud, hvis de opfylder kriterierne i de tekniske specifikationer:

  • nationale myndigheder
  • lokale og regionale myndigheder
  • offentlige arbejdsformidlinger
  • nationale statistiske kontorer
  • specialiserede organer, universiteter og forskningsinstitutter
  • arbejdsgiverforeninger/fagforeninger og ngo'er.