Навигационна пътека

Кой може да кандидатства?

"Прогрес" подпомага финансово дейности със силно европейско измерение и в подходящ мащаб, за да се осигури добавената стойност за ЕС.

Програмата не може да подпомага лични проекти въз основа на конкретни случаи - подобни проекти биха могли да потърсят финансиране от Европейския социален фонд или от Европейския механизъм за микрофинансиране Прогрес.

Участието в програма Прогрес е отворено за:

 • Всички 28 страни от ЕС
 • Страните кандидатки и потенциалните кандидатки за членство
 • Страните от ЕАСТ/ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)

Следният тип организации могат да отговорят на покана за представяне на предложения или на покана за участие в тръжна процедура, ако изпълняват условията за технически спецификации:

 • национални органи
 • местни и регионални органи
 • обществени служби за заетост
 • национални статистически служби
 • специализирани органи, университети и научни институти
 • профсъюзни организации, организации на работодателите и неправителствени организации

  Споделяне

 • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+