Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Progressprogrammet (2007-2013)

Observera att vissa publikationer bara finns på engelska, franska och tyska.

Nya publikationer

30/07/2014

Year at a glance PROGRESS in 2013  (30/07/2014)

Catalog N. :KE-XE-14-001-EN-C

The factsheet presents the highlights of the 2013 PROGRESS Annual Performance Monitoring Report, showcasing the programme’s main achievements during that year. These include improving information-sharing on EU law and policy among Member States, ensuring the integration of cross-cutting issues such as equality into EU policy and improving policy consistency. Programme outputs were driven by employment and social objectives of Europe 2020, with activities focused on major challenges such as unemployment, social impact of the crisis and demographic changes. This leaflet is available in printed format in English, French and German.

10/07/2014

PROGRESS Annual Performance Monitoring Report 2013  (10/07/2014)

Catalog N. :KE-XC-14-001-EN-N

The 2013 PROGRESS Annual Performance Monitoring Report looks at how PROGRESS has helped the Commission make proposals on evolving policy priorities such as improved performance of public employment services, social investment for inclusive growth and handling occupational pensions. Programme outputs were driven by employment and social objectives of Europe 2020, with activities focused on major challenges such as unemployment, social impact of the crisis and demographic changes.

This publication is available in electronic format in English only.

05/05/2014

Investing in children: Breaking the cycle of disadvantage – A study of national policies  (05/05/2014)

Catalog N. :KE-04-14-349-EN-N

Child poverty and social exclusion is one of the major challenges facing the European Union and in February 2013 the European Commission issued a major Recommendation on “Investing in children: breaking the cycle of disadvantage’. This Synthesis Report has been produced by the Network Core Team of the European Network of Independent Experts on Social Inclusion, on the basis of the independent experts’ reports covering the 28 EU Member States. It brings together the main findings of the country analyses and draws on these and the Core Team’s overall assessment to put forward a series of concrete suggestions for advancing the implementation of the Recommendation at both national and EU levels. The report is available in electronic format in English, French and German. The 28 country reports are available here together with their translation in the national language(s).

05/12/2013

Easi - Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik  (05/12/2013)

Catalog N. :KE-03-13-702-SV-C

Easi, det nya alleuropeiska programmet för sysselsättning och social innovation, kommer att hjälpa EU till en mer sammanhållen politik, främja rörlighet i arbetslivet och ge riktade mikrokrediter åt utsatta personer. Easi är ett övergripande program som omfattar Progress, Eures och Progress-mikrofinans, och som kommer att bidra till att skapa nya jobb och en hållbar tillväxt på ett effektivare sätt genom tonvikt på social innovation. Läs mer om hur det ska gå till.

Denna publikation finns i tryck på alla officiella EU-språk.

17/07/2013

Progress Annual Performance Monitoring Report 2012  (17/07/2013)

Catalog N. :KE-XC-13-001-EN-N

The report on the performance of the EU Progress programme in 2012 provides a key insight into how the programme has fared in meeting EU goals in the fields of employment, social inclusion and social protection, working conditions, equality between women and men and fight against discriminations. It analyses the significant contribution of the activities funded through Progress to the implementation of the Europe 2020 strategy, in terms of policy coordination, implementation of EU laws and support to the main stakeholders. The report supports concrete outcomes by providing them with visibility, focusing on the evolving policy priorities in the relevant policy areas, and the main challenges still facing the EU. The report is available in electronic format in English.

12/07/2013

Year at a glance Progress in 2012  (12/07/2013)

Catalog N. :KE-XE-13-001-EN-C

The Progress factsheet for 2012 takes a look at some of the key figures of the Progress performance monitoring report 2012 about the results of the EU Programme for employment and social solidarity. It offers readers a glance at how Progress has contributed to the implementation of the Europe 2020 strategy, by summarising some of the major analytical, mutual learning, awareness raising and dissemination activities that have been funded. It is available in printed format in English, French and German.

17/07/2012

Progress-mikrokrediter - Porträtt av företagare  (17/07/2012)

Catalog N. :KE-32-12-231-SV-C

Det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter (Progress-mikrokrediter) som lanserades 2012 syftar till att öka tillgången till mikrofinansiering i Europa. Mikrokrediter är ett värdefullt redskap för att främja tillväxt genom att ge människor, som annars inte skulle ha den möjligheten, chansen att förverkliga sina företagsplaner. I broschyren Progress-mikrokrediter ges en överblick över hur initiativet främjar sysselsättning och social integration i Europa. Den innehåller även information om hur man kan ansöka om mikrokrediter. I broschyren presenteras några av de europeiska företagare som redan har dragit nytta av Progress-mikrokrediter. Broschyren finns tillgänglig i tryckt form på 22 officiella EU-språk och i elektronisk form på iriska.

28/06/2012

Year at a glance - PROGRESS in 2011  (28/06/2012)

Catalog N. :KE-32-12-194-EN-C

The Progress programme plays a key role in providing support for modern, effective and innovative employment, social and equality policies in the EU. This report details Progress’s activities in 2011 and evaluates the measures taken over the year to achieve the programme’s stated objectives. The 2011 report clearly underlines Progress’s added value and the impact it has had in EU Member States on promoting lasting outcomes across the continent. The factsheet is available in printed format in English, French and German.

28/06/2012

Progress Annual Performance Monitoring Report 2011  (28/06/2012)

Catalog N. :KE-XC-12-001-EN-N

The Progress programme plays a key role in providing support for modern, effective and innovative employment, social and equality policies in the EU. This report details Progress’s activities in 2011 and evaluates the measures taken over the year to achieve the programme’s stated objectives. The 2011 report clearly underlines Progress’s added value and the impact it has had in EU Member States on promoting lasting outcomes across the continent. The report is available in electronic format in English, French and German.

27/09/2011

Progress olika åtgärder: EU:s program för sysselsättning och social solidaritet 2007–2013  (27/09/2011)

Catalog N. :KE-30-11-242-SV-C

Progress (2007–2013) är EU:s program för sysselsättning och social solidaritet som upprättats för att tillhandahålla ekonomiskt stöd för bidrag till genomförandet av EU 2020-strategin. Denna publikation ger en översikt över programmets långsiktiga och kortsiktiga mål och ger flera exempel på hur programmet stödjer utvecklingen och samordningen av europeisk sysselsättnings- och socialpolitik samt hur olika berörda parter är inblandade i politiskt beslutsfattande på EU-nivå och nationell nivå. Denna publikation finns i tryck på alla officiella EU-språk.